سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: زرتشت

برچسب آرشیو: زرتشت

آسمان ایران پر از فَروَهَر است

آسمان ایران پر از فرشته “فروهر”است. «هرودوت»   پیداست که آبشخور برداشت هرودوت (۴۶۸-۴۲۰) پیش از میلاد فروهر‌ها است. دست کم از زمان فیثاغورس (۵۸۰ – ۴۹۷) پیش از می‌لد و فیثاغورسیان، یونانیان با جهانبینی ایرانیان و زرتشت آشنا بودند و در همه نوشته‌های پیش از مسیح اینان پرتو آیین …

ادامه سند »

ششم فروردين زادروز اشو زرتشت فرخنده باد

در روز ششم فروردین ۳۷۷۸ سال پیش ابر اندیشمند ایرانی اشو زرتشت اسپنتمان، دیده به جهان گشوده است که نخستین سنگ بنای خردگرایی را پی گذاشت و مردمان را به شاد زیستی و نیک اندیشیدی و نیک گویی و نیگ کرداری برانگیخت. دامنه افکار این آموزگار ایرانی با وجود اینکه …

ادامه سند »