سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: دین بهی

برچسب آرشیو: دین بهی

ششم فروردين زادروز اشو زرتشت فرخنده باد

در روز ششم فروردین ۳۷۷۸ سال پیش ابر اندیشمند ایرانی اشو زرتشت اسپنتمان، دیده به جهان گشوده است که نخستین سنگ بنای خردگرایی را پی گذاشت و مردمان را به شاد زیستی و نیک اندیشیدی و نیک گویی و نیگ کرداری برانگیخت. دامنه افکار این آموزگار ایرانی با وجود اینکه …

ادامه سند »