سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: حکیم ابوالقاسم فردوسی

برچسب آرشیو: حکیم ابوالقاسم فردوسی

منوچهر شاه

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا زادن منوچهر هنگامي که ايرج بدست برادرانش سلم و تور کشته شد، همسر او «ماه آفريد» از وي بار داشت. فريدون، شاهنشاه ايران، چون آگاه شد شادي کرد و ماه آفريد را گرامي شمرد. از ماه آفريد دختري …

ادامه سند »

زندگی فریدون پس از ضحاک تازی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن مهرگان ‌فريدون نخستين روز مهرماه به تخت نشست و تاج کياني بسر گذاشت. مردم به شاهنشاهي او دل آسوده شدند و شادي کردند و آتش افروختند و باده نوشيدند و جشن بپا کردند و آن روز را …

ادامه سند »

ضحاک ماردوش

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا ناسپاسي جمشيد ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت. دد و دام و ديو و آدمي در فرمان او بودند و روز به روز برشکوه و نيروي او افزوده مي شد، تا آنجا که غرور در دل جمشيد راه …

ادامه سند »

نخستین شاهان از زبان فردوسی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا کيومرث و سيامک ‌درآغاز مردم پراکنده مي زيستند. نخستين کسي که بر مردم سرور شد و آئين پادشاهي آورد کيومرث بود. نخستين روز بهار که آغاز جوان شدن گيتي بود برتخت نشست. درآن روزگار زندگي ساده و بي …

ادامه سند »

اسکندر مقدونی حاصل همخوابگی شاه ایران با دختر فیلیپ

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا پیروز پارسى، استاد سخن فردوسى طوسى که در بیش از هزار سال پیش شاهنامه را سروده است جدا از زیبائى در نحس و هزار و یک هنر دیگر، تلاش نموده است که بعضى از رویدادهاى مهم تاریخى را …

ادامه سند »

محاکمه فردوسی بزرگ

به خشنودی اهورمزدا به مناسبت  ٢۵ اردیبهشت ماه  روز ملی حکیم  ابو القاسم فردوسی اشتاد روز از ماه اشا و هیشتا روز بزرگداشت پیر توس فردوسی بزرگ   محاکمه حکیم پیروز پارس، فردوسى توسى در برابر شاه آغاز شد. فردوسى دستار سپید دهقانى را که فقیهان نیز به رنگ هاى …

ادامه سند »