سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: حسین

برچسب آرشیو: حسین

داستان حسین نوره‌کش

داستان حسین در نزد مسلمانهایی که این روزها تعدادشان هر روزه کمتر میشود بر اساس مظلومیت و رشادت او بنا شده است و در حقیقت میخواهند از او یک رستم و یا بابک که در نزد ایرانیان پر ارج هستند، نشان بدهند. در صورتی که او یک بچه تازی بود …

ادامه سند »