سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: اسعد امیری زرزا

برچسب آرشیو: اسعد امیری زرزا

دختر خورشید

……تقدیم به سازمان زنان کردستان…… توصیف تورامن چگونه باید ای زن… به شعری پاشکسته سرودن ! مراهرگز نشاید توصیف توراباشعروقصیده رومان وغزل قلم رایارای نوشتن نیست. زان سان که …… واژگان شمشیر بدست برپیگرتاریخ می تازند تا که غبار فراموشی را ازسیمای زمان بزدایند !!! واندم که فرشتگان نارنجی ……. …

ادامه سند »

تقدیم به همه جاشهای وطن فروش

واینان …. فرومایه ترینند . قوادانی که …پرچم جاکشی بر دست ! وطن خودرا به حراج نشسته اند. حقا که روسپی زنان را یادی !! زینتی . که تن خودرا بفروشند اما………………… موطن خود را ندهند به هر قیمتی از : اسعد امیری زرزا

ادامه سند »

شعله فانوس…

واطاقک .خاطره ها نگاهی هراسان درپشت پنجره های چوبین شعله فانوس … یخ بسته است. داستانی غم انگیز … سرنخی خریدار است شعله فانوس …. تو ازکدامین شب سخن میرانی؟ همین دیروز شعله فانوس ……. کرکسهای غول پیکر عشق را به تاراج بردند و پرستوهای مهاجر … تاراج عشق را …

ادامه سند »

تقدیم به جانباختگان کومله کردستان ایران

……..پرمه ی گریان……….. له شیلیا ………. به یادی گیانبه خت کردوانی کومه له کوری شاعیران دابه سترا. پاز … لورکا… نیرودا… هه مویان شیعریکیان پی بوو. مارکیز … راپورتیکی له ژیانی سه ربه ستانه ی شه هیدان خوینده وه. به دوای ئه و په رده کانیان هه لداوه. بیشکه یه …

ادامه سند »

….. تصاویر مجروح …..

بیگانه‌ای ازدور صدا میزند/بیگانه‌ای ازنزدیک صدا میزند/ صدایی در گلو خفه شده است/ آوازی بربال کبوتر خوابیده است/ و تصاویر مجروح دوباره تکرار میشوند/ خدایی پشیمان شده است/ بندگانش را رها کرده و بندگان/ مشعل بدست/بدنبال خدایی تازه می‌گردند/ کمی آنسوی‌تر … / کودکی فریادمیزند/ آهای بی‌خدایان/ مشعلیان خدایشان را …

ادامه سند »

بمناسبت ترور دکترقاسملو بدست حکومت جمهوری اسلامی

…. جیژنی تال …. روژی خوش بوو!!!/خه لک ده چوونه ده ره وه/جوانتر بلیم/جیژن بوو/له ناو خه لک باوبوو/ هاوری جیژنت پیروزبیت/بژی جیژنی خوت پیروزبیت/کچان،کوران،منالان و پیرولاوه کان/ هه رکه ده گه یشتنه یه کتر/جیژنه پیروزه یان لیک ده کرد/بی ئه وه که ئاگایان له چی بی و/بزان چ کاره …

ادامه سند »

حمله‌های سرنگی

؛؛؛ حمله‌های سرنگی؛؛؛ وانسانهایی خموش/بااسکلتهای چوبین/ وکسانیکه به پیشواز مرگ می‌روند/ درکنارم ایستاده‌ای و گوش می‌دهی/ به زمزمه‌های قلبی که هرگز نمی‌ تپد/ کمی آنسوی تر/ بنگر؛؛؛ / آن ارواح بی‌ روح  سبز را/ پیکرهای بیجان اما عزیز؛؛؛!!! / چگونه نقش برزمین نعش بر روی نعش آرمیده در آغوش هم‌اند …

ادامه سند »

برای اعدام زندانیان سیاسی خالد شوقی وحمزه قادری

؛؛؛ مرگ شقایق؛؛؛ شقایق‌ها در انتظار/و تبسمی سوزناک/برلبان زمان جاریست/ این بار طلوعی نامهربان/از لطافت غروبی سخن می‌گفت/سکوتی بی‌انتها/وپیکرهای خفته بی‌خبراززمان/بی یاد عطر شقایقها/کسی چه می‌داندآنشب؟ سایه مرگ در نوسان/وآن ریسمان‌ها چه رازهای دردل دارند/رازهای ناگفتنی/باداجل وزیدن گرفت/شمارش معکوس/و پایانی لبریز ازآغاز/آخرین وصیت شقایقها/مواظب گلهاباشید در غیاب ما/ میخواهم؛؛؛ / …

ادامه سند »

به مناسبت اعدام اسماعیل محمدی درزندان مرکزی ارومیه

توجوان‌ترین خه لاتی دایکی گه وره ی/ئهٔ هوی پشکوتنی مه موله/له گه ل تومه/ئهٔ خوداوه ندی یه قین/ئه ویندار/ ئهٔ ئه وینداری به هیزو تین/ مه رگی دلته زینت ئهٔ نه مر/ له سه ر گلوپی هه ستانه وه دامرکاوه/چیگووارا له خه و راپه ری/له سیلهٔ گورستانا/به جلی سوور/سوور‌تر له …

ادامه سند »

،،، مرگ بر آزادی ،،،،

شعر : مرگ بر آزادی ،،،، قطره اشکی از دیده ای پنهان جاریست/ وفریادهای خاموش در لابلای امواج باد/ من ازدور می نگرم/ به تابوتی که ،،، بر شانه های مردم سنگینی میکند/ و در پس کوچه های کهن/ ازمیان دیوارهای کاهگلی/ که نفرت اهورایی/ از بی قربی خار لبه …

ادامه سند »