سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: ئەسعەد ئەمیری زەرزا (برگه 2)

برچسب آرشیو: ئەسعەد ئەمیری زەرزا

شعراول ،،،، دشمنان ملی ،،،

شعراول ،،،، دشمنان ملی ،،،،،،،، این دشمنان ملی بزدلان ترسویند/ عاقبت اندیشی را درخشونت میجویند/ این حاکمان ظالم، اهریمنان خبیس/ در نیل به اهداف خویش چون سکه دو رویند/ کاراصلی آنان ترور، کشتار، جنایت/ قاتل کمانگر و فوأد و قاسملویند/ دردفاع ازدینداری در تبلیغ دیانت/ به هرشکل و طریقی هردم …

ادامه سند »