سرخط خبرها
سرآغاز / برچسب آرشیو: آریاسب باوند

برچسب آرشیو: آریاسب باوند

آریاسب مغان باوند که بود؟

آریاسب باوند  یکی از مبارزانی بود که در سال ۸۸ در میان مردم بود و کارنامه قابل قبولی داشت. او پس از دستگیری در همان سال تواب شد و به مهره ای برای حکومت اسلامی تبدیل شد. و در پرژوه الماس پنهان که زیر نظر مستقیم اطلاعات و سپاه هدایت …

ادامه سند »