سرخط خبرها
سرآغاز / بازگشایی تازینامه (قرآن) (برگه 51)

بازگشایی تازینامه (قرآن)

بازگشایی نازینامه (قرآن) سلسله سخنرانی های استاد فرود فولادوند در باره اسلام

سوره الصافات ، آیه های ۲۳ به بعد tn-037-023

الله میگوید من ستمگران را به اتفاق همسران آنها با آن چیزهایی که عبادت میکردند را شکنجه میدهم حال سوال اینجاست که به همسران  و وسایل آن مرد و یا زن ستمکار چه ربطی داره ؟ این اوج ناتوانی و خواری الله است که بی گناه هم باید مجازات شود!! …

ادامه سند »

سوره الصافات ، آیه های ۴۱ به بعد tn-037-041

وعده الله در بهشت دختران زیر سن در بهشت وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۴۸ همه چیز برای عبادالله و مخلصین است. الله می گوید، دربهشت برای عبادالله، مخلصین و متقیان همه چیز فراهم می کند. آن ها روی تخت روبروی حوریان می نشینند و برایشان شراب سفید لذت بخش آورده …

ادامه سند »

سوره الصافات ، آیه های ۵۳ به بعد tn-037-053

 الله به الله سوگند می خورد : « قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿الصافات ۵۶﴾ این همان پیروزی بزرگ است…  ما درخت زقوم را چون فتنه درجان ستمگران [دگراندیشان، ناباوران و مخالفان] درست کرده ایم… درخت زقوم درختی است که میوه هایش مثل کله شیطان است!…  پس مخالفین ما شکم هایشان را ازمیوه …

ادامه سند »

سوره الصافات ، آیه های ۶۷ به بعد tn-037-067

الله می گوید، برای ناباوران سوپی از مس ذوب شده تهیه می کنیم… الله افسانه ی نوح را یادآوری می کند و می گوید کسانی که این افسانه را باور دارند مصلحین هستند و ما نوح و خانواده اش را نجات دادیم و دیگران را غرق کردیم… الله برای چرا …

ادامه سند »

سوره الصافات ، آیه های ۱۴۵ به بعد tn-037-145

نهنگی یونس را همراه کشتی باری بلعید، یونس پس از چند سال زنده بیرون می آید… الله می گوید اگر یونس تسبیح گوی ما نبود، او را تا روز قیامت در شکم نهنگ نگه می داشتیم… آیا می شود، یونس در درون شکم نهنگ هضم نشود… الله می گوید درختی …

ادامه سند »