سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد (برگه 5)

جمشید شارمهد

برنامه های رادیو و تلویزیونی جمشید شارمهد

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است . برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۲ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۱ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟ در فرهنگ ایرانی شاه مانند چوب کبریت نیست برنامه رادیو تندر در تاریخ ۵ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۵ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب   فایل های صوتی این برنامه:   [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۰ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت سراب مقاومت مدنی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد مشاهده این برنامه در یوتیوب فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی و سه خصوصیت ویژه انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

یک نمونه عشق در فرهنگ ایرانی

زهی شیرین و شیرین مردن او زهی جان دادن و جان بردن او چنین واجب کند در عشق مردن به جانان، جان، چنین باید سپردن فرهنگ نیاکانی میآموزد که ما برای برهم زدن توازن قوا نیاز به مردان و زنانی داریم که عاشق باشند. آیا شما این چنین هستید؟ برنامه …

ادامه سند »

قوانین مبارزات مدنی چیست؟

قوانین مبارزات مدنی چیست و انجمن پادشاهی ایران چگونه از آن برای براندازی رژیم اسلامی استفاده میکند. مبارزات مدنی بدون خشونت تنها در چارچوب قوانین موجود یک کشور انجام میشود و هیچگاه منجر به سرنگونی رژیم موجود نخواهد شد. کسانی که امروز هنوز نسخه های مخملی برای هرز دادن نیروی …

ادامه سند »