سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد (برگه 12)

جمشید شارمهد

برنامه های رادیو و تلویزیونی جمشید شارمهد

اختلال در پخش رادیو در شمال آمریکا

در چند روز اخیر اختلالی در پخش رادیو تندر در شمال آمریکا بوجود آمده است که ناشی از تغییر سیگنال صدا از طریق ماهواره «گالاکسی ۲۵» میباشد. البتهه گفته میشود که این اختلال تنها در گیرنده های قدیمی خود را نشان میدهد. همیهنان در این بخش از پوشش رادیویی ما …

ادامه سند »

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه مارس ۲۰۰۸

2008-03-24: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 2008-03-18 برنامه زنده رادیو تندر از درگیری های شهرهای ایران. رژیم مجبور به قطع کردن سیستم های تلفنی ایران شد و تمام ارتباطات برای ۲ ساعت به خارج از کشور مقدور نبود. همچنین در مناطق درگیری رژیم …

ادامه سند »

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه فوریه ۲۰۰۸

2008-02-24: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2], [3], [4] 2008-02-19: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2] 2008-02-09: سخن روز {جمشید} [1], [2], [3], [4], [5], [6] 2008-02-09: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2], [3], [4], [5] 2008-02-02: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2], [3]

ادامه سند »

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه ژانویه ۲۰۰۸

2008-01-29: آموزش فنون مبارزه {امید} [1], [2] 2008-01-26: در باره گفته‌های اخیر آقای مشیری پیرامون شخصیت فولادوند. «آقای مشیری نزدیک به چهار سال نیاز داشت تا به این پی ببرد که کار استاد فولادوند در بازگشایی تازی‌نامه بی نظیر است. گمان میرود که ایشان به پنج سال دیگر نیاز دارند …

ادامه سند »

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه دسامبر ۲۰۰۷

2007-12-28: در باره ترور بینظیر بوتو. {دردانه} [1] 2007-12-23: در ستایش شیرزنان ایران. {دردانه} [1] 2007-12-21: در باره دشمنان جنبش تندر. «مدافعین» حقوق بشر، سلطنت طلبان. چرا میخواهید تاریخ ما را به جهانیان بشناسانید؟ آیا با شناساندن شخصیت کورش بزرگ، ملت ما از شر این رژیم رهایی میابد؟ {بردیا} [1], …

ادامه سند »

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه نوامبر ۲۰۰۷

2007-11-22: ایران هیچ دوستی ندارد. میخواهی صدای خود را به جهان برسانی که چه بشود؟ [1], [2], [3] 2007-11-17: در باره موقعیت انجمن پادشاهی و گزارشاتی از حرکت استاد فولادوند به سوی ایران. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

ادامه سند »

رادیو تندر آغاز به کار کرد

امروز رسانه جدید انجمن پادشاهی به نام «رادیو تندر» به مدیریت جمشید شارمهد به روی ماهواره رفت. پخش آزمایشی این رسانه به روی ماهواره HotBird6 برای ایران و اروپا و برای آمریکا و کانادا از طریق ماهواره «گالاکسی ۲۵» با کیفیت خوب آغاز شد. برای دریافت مشخصات فنی «رادیو تندر» …

ادامه سند »

نمایش آبگیری

در همآن هفته‌های نخست، برای کارگزاران رژیم و کارشناسان تبلیغاتی‌اش هم آشکار شده بود که نمایشنامه «گروگانهای انگلیسی» دیگر اثری در میان مردم ندارد. زیرا دیگر خود پاسدارها و نظامی ها و خلاصه «خودی‌ها» هم خنده شان گرفته بود. ده سال پیش میشد از این گونه نمایشها برای مردم ردیف …

ادامه سند »