سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر (برگه 7)

رادیو تندر

گلچینی از برنامه های رادیویی و تلویزینی اعضای انجمن پادشاهی ایران

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی و سه خصوصیت ویژه انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

یک نمونه عشق در فرهنگ ایرانی

زهی شیرین و شیرین مردن او زهی جان دادن و جان بردن او چنین واجب کند در عشق مردن به جانان، جان، چنین باید سپردن فرهنگ نیاکانی میآموزد که ما برای برهم زدن توازن قوا نیاز به مردان و زنانی داریم که عاشق باشند. آیا شما این چنین هستید؟ برنامه …

ادامه سند »

قوانین مبارزات مدنی چیست؟

قوانین مبارزات مدنی چیست و انجمن پادشاهی ایران چگونه از آن برای براندازی رژیم اسلامی استفاده میکند. مبارزات مدنی بدون خشونت تنها در چارچوب قوانین موجود یک کشور انجام میشود و هیچگاه منجر به سرنگونی رژیم موجود نخواهد شد. کسانی که امروز هنوز نسخه های مخملی برای هرز دادن نیروی …

ادامه سند »

«گپ خودمانی» با ستار دلدار

امروز کدبان ستار دلدار پیش از آغاز برنامه های رادیو تندر از تلویزون آپادانا با کدبان جمشید شارمهد در برنامه روزانه خود به نام <گپ خودمانی» دیدار و گفتگو کرد. در این نشست تلویزونی جمشید شارمهد به پرسشهایی که در سالهای اخیر در راس خبرگذاری های ایران و جهان قرار …

ادامه سند »

آغاز پخش برنامه های رادیو تندر از تلویزیون آپادانا

از روز ۲۷ فروردین ۶۳۷۶ شاهنشاهی (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۱۲ برنامه های ویژه رادیو تندر برای مهاجرین ایرانی در آمریکای شمالی  از طریق تلویزیون آپادانا پخش میشود. این سلسله برنامه های ويژه جهت معرفی انجمن پادشاهی ایران، تاریخچه آن و معرفی برنامه های آینده برای براندازی جمهوری …

ادامه سند »

سخنی چند با هواداران استاد فرود فولادوند

در این برنامه  روی سخن با هواداران استاد فرود فولادوند و انجمن پادشاهی ایران است. کژدم گزنده در این برنامه ضمن بررسی کوتاه و فشرده از اوضاع کنونی منطقه به نقش انجمن پادشاهی ایران و هواداران آن و ضرورت گسترش فعالیت آنها به ویژه در اشکال جدید به عنوان تنها …

ادامه سند »