سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر (برگه 6)

رادیو تندر

گلچینی از برنامه های رادیویی و تلویزینی اعضای انجمن پادشاهی ایران

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز)

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز) فردی که اولین کلنگ نابودی گور خمینی را زد، در زیر متن سخنرانی وی را که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ معا. یعنی ۱۰ ماه قبل از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در جمع انجمن انتیم …

ادامه سند »

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است . برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۲ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۱ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟ در فرهنگ ایرانی شاه مانند چوب کبریت نیست برنامه رادیو تندر در تاریخ ۵ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۵ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب   فایل های صوتی این برنامه:   [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۰ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت سراب مقاومت مدنی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد مشاهده این برنامه در یوتیوب فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

ادامه سند »