سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز

سخن روز

خبر ها و گزارشات رسیده

حقیقتی تلخ در چهار جمله

نبایستی دست نشاندگی عوامل جمهوری اسلامی را از دولت آمریکا جدا دانست و این موضوع را تنها به حزب دموکرات آمریکا منتسب کرد. این حماقت دوم از اولی که طبیعی دانستن ج ا است بدتر است. با فرض اینکه ایران تیول دموکراتهاست، آیا ترامپ تلاش کرده است ایران را به …

ادامه سند »

فهرست پیروزی های تاریخی ارتش ایران در نبردها و هم زمانی راز آمیز آن با مقارنه های نجومی در آسمان

سپاس اهورامزدای بزرگ که آسمان ها را داد و مرا شاه کرد. شاهی از میان شاهان بسیار. “داریوش هخامنشی” 🔸فهرست پیروزی های تاریخی ارتش ایران در نبردها و هم زمانی راز آمیز آن با مقارنه های نجومی در آسمان. persian wars فایل PDF برای دانلود

ادامه سند »

سیاست نخ نما شده جهان در برابر ایرانیان

  در راستای اعمال پروتکلهای سیاسی جهان در مقابله با ایران و مردم ایران دیگر بر همگان آشکار است که جهان هیچ مشکلی جز ایران ندارد و اساسا تمام بازیهای سیاسی و همه لودگیهای جهانی بمنظور جلوگیری از بازگشت تمدن سیاسی شکوهمند و فاخر ایرانیان است، چراکه افزون بر بازگشت …

ادامه سند »

سلسله عملیاتها و حماسه های شجاعانه جوانان در مهرماه

  تنها با فاصله کوتاهی از انفجارهای بیدادگاه انقلاب شیراز و اصفهان و کرمان و خاوران آتش برای مراکز بسیج و سپاه اهریمنی برافروخته گشته است. انجمن پادشاهی ایران شگفتی خودرا از این همه رشادت در دنیایی ساخته از فریب و فانتزی بار دگر ابراز داشته و این سیلیهای محکم …

ادامه سند »

انفجار دادگاه خاوران تهران

۹ مهرماه ۶۳۸۴ شاهنشاهی انفجار دادگاه خاوران تهران حماسه ای دیگر باز تنها با فاصله یک روز از انفجار بیدادگاه انقلاب شیراز و اصفهان، بیدادگاه خاوران تهران نیز در یک عملیات شجاعانه و شبانه پارتیزانی توسط جوانان آزادیخواه مورد حمله قرار گرفت. آنهایی که دم از دفاع از خون نوید …

ادامه سند »

انفجار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

  ۸مهرماه ۶۳۸۴ شاهنشاهی عملیات موفقیت آمیز دیگری برای جوانان و دلاوران ایرانزمین اقدام بجا و قهرمانانه جوانان اصفهانی را در شکستن دیوار ترس و ابراز انزجار عملی با کنشی برآمده از شجاعت و هوشمندی با انفجار شبانه محوطه بیدادگاه اسلامی شهر اصفهان را ارج می نهیم. اگرچه ضحاک اهریمن …

ادامه سند »

آروغ سیاسی سید رضا دیبا!

سید رضا دیبا در آروغ سیاسی خود با استفاده از کدواژه های گلوبالیستی مانند پیمان نوین، نور و نام بردن از مراکز گلوبالیستی خویش پندار، تمایل خود را برای کسب قدرت در ازای تجزیه ایران، با گذاشتن علامت تعجب در انتهای واژه «پاینده ایران!»٬ به سمع و نظر اربابان خود …

ادامه سند »

اقدام شجاعانه و هوشمندانه جوانان شیرازی در حمله به بیدادگاه اسلامی شیراز (دادگاه انقلاب) ستودنی است.

۷ مهرماه ۶۳۸۴ شاهنشاهی نبرد همه جانبه علیه رژیمی سرتاپا مسلح و سرکوبگر، دزد و خائن و مردم کش و بدتر از آن دست نشانده و اشغالگر آنهم با تکیه بر قوانین اسلام دروغین مهمترین و طبیعی ترین حق هر ایرانی راستین است و از نان شب هم واجب تر …

ادامه سند »

دولت آلمان توضیح دهد

چگونه است که شما رهبر مخالفان روسیه الکسی ناوالنی روس را به فرمان دموکراسی می پذیرید و با پرواز اختصاصی تحت حمایت قرار می دهید و از ابراز اتهام ترور و مسمومیت هم پرهیز نمی کنید، حتی به خاطر نازنین زاغری شهروند کشوری دیگر سفیر احضار می کنید اما در …

ادامه سند »

کرونا در کوکائین

  روزنامه گاردین در گزارشی عنوان کرده است سگهای اسنیفر یاینده مواد مخدر در فرودگاه هلسینکی فنلاند قادر هستند بیماران کرونایی را شناسایی کنند. این در حالی است که انجمن شهریور وابسته به انجمن پادشاهی ایران احتمال اسپری و تکثیر ویروس کرونا از طریق بسته های مواد مخدر استنشاقی نظیر …

ادامه سند »