سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / آموزشهای آیین بهی

آموزشهای آیین بهی

آموزشهایی در باره فرهنگ و آیین زرتشی. از موبد مانترانو

جَشَن باد درگذشت اشو زرتشت

روز خیر(خور) از ماه دی یازدهمین روز دی ماه باستانی و پنجم دی معاویه ای   زرتشت در هنگام یورش ناگهانی قبایل تور در بلخ به دست یک تورانی کشته شد. در کتاب‌های پهلوی نام قاتل وی توربراتور یادشده‌است. داستان درگذشت اشوزرتشت آنگونه كه در كتاب پهلوی «زادسپرم» آمده است …

ادامه سند »

یلداتان پر شُگون

شب چله   یلدا شب زایش الهه میثره (میترا) بر همگان همایون باد   در ایران باستان و گذشته های پیش از اشو زرتشت ، در میان مردمانی که زندگی خود را با کشاورزی و دامپروری می گذراندند ، مردم با تضادهای موجود در طبیعت ، مانند سپیدی و سیاهی …

ادامه سند »

مهر نیایش

  یزدان پناه باد ، دیر زیوشنی شاد باد به بهانه فرارسیدن ماه مهر می ستاييم مهر را که آفريده اهورامزداست برای خشنودی اهورامزدا می ستاييم او را با بهترين نمازها و ستايش بلند آوازگی و پيروزی باشد برای مهر ايزد ايزدی که مينوی است و داور روز پسين که …

ادامه سند »

جشن سده پر شگون باد

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن سده برابر با روز مهر شانزدهمین روز از ماه بهمن ۱۰ بهمن خورشیدی بر تمام ایرانیان شاد باد! جشن سده جشن پیدایش آتش است  صد روز از پایان تابستان گذشته و یا صد شب و روز به …

ادامه سند »

نیایش جشن نوروز

سرود و نیایش اوستایی برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده می شود: ایتا. آت. یزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو… …

ادامه سند »

جشن خوردادگان

دراندیشه اوستایی، خورداد(هئوروتات)فروزه رسایی وکمال است. به سرسبزی و شادمانی بیندیشیم روز اشتاد ایزد از ماه خورداد ( ۲۴ خورداد ) روز زیارت ستی پیر سبز از اشتاد روز تا انارام روز از خردادماه آیین «زیارت ستی پیر» و «زیارت پیر سبز» ( ۶۸ کیلومتری یزد ) برگزار می شود. …

ادامه سند »

نیایش نوروز اشو زرتشت

خشنه اثره اهوره مزداو بکوشیم تا آیین راستی وخرد نیز که برگرفته ازفرهنگ باستانی ایران است برجهانیان آشکار گردد سرود و نیایش اوستایی زرتشتیان برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده …

ادامه سند »

درگذشت کوروش بزرگ

سیــــزده اسفند مــاه در گذشت کوروش بزرگ هخامنشی گرامی باد کوروش بزرگ بنیانگذار کشور ایران ، مردی که تاریخ نگاران او را “اندیشمند ،‌انسان دوست ، دادگستر و مهربان” خوانده‌اند. در مارس سال 530 پیش از میلاد ـ 9 سال پس از برپایی امپراتوری در ایران درگذشت. امپراتوری ایران در …

ادامه سند »

جشن سپندارمزگان خجسته باد

 اسپندار مذ روز از اسفند ماه جشن ستایش زنان ، جشن مردگیران ، پنجمین روز از ماه اسفند باستانی و 29 بهمن امروزی «ای آرمئی‌تی‌، ای نماد و نشانه ایمان و دوست داشتن، آن پرتو ایزدی را كه پاداش زندگانی سراسر نیك‌منشی است، به من ارزانی دار» (گات‌ها هات 43 …

ادامه سند »