سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / سروده ها

سروده ها

سروده های رسیده از سوی یاران و همرزمان

مهر نیایش

  یزدان پناه باد ، دیر زیوشنی شاد باد به بهانه فرارسیدن ماه مهر می ستاييم مهر را که آفريده اهورامزداست برای خشنودی اهورامزدا می ستاييم او را با بهترين نمازها و ستايش بلند آوازگی و پيروزی باشد برای مهر ايزد ايزدی که مينوی است و داور روز پسين که …

ادامه سند »

نیایش جشن نوروز

سرود و نیایش اوستایی برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده می شود: ایتا. آت. یزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو… …

ادامه سند »

دختر خورشید

……تقدیم به سازمان زنان کردستان…… توصیف تورامن چگونه باید ای زن… به شعری پاشکسته سرودن ! مراهرگز نشاید توصیف توراباشعروقصیده رومان وغزل قلم رایارای نوشتن نیست. زان سان که …… واژگان شمشیر بدست برپیگرتاریخ می تازند تا که غبار فراموشی را ازسیمای زمان بزدایند !!! واندم که فرشتگان نارنجی ……. …

ادامه سند »

تقدیم به همه جاشهای وطن فروش

واینان …. فرومایه ترینند . قوادانی که …پرچم جاکشی بر دست ! وطن خودرا به حراج نشسته اند. حقا که روسپی زنان را یادی !! زینتی . که تن خودرا بفروشند اما………………… موطن خود را ندهند به هر قیمتی از : اسعد امیری زرزا

ادامه سند »

شعله فانوس…

واطاقک .خاطره ها نگاهی هراسان درپشت پنجره های چوبین شعله فانوس … یخ بسته است. داستانی غم انگیز … سرنخی خریدار است شعله فانوس …. تو ازکدامین شب سخن میرانی؟ همین دیروز شعله فانوس ……. کرکسهای غول پیکر عشق را به تاراج بردند و پرستوهای مهاجر … تاراج عشق را …

ادامه سند »

تقدیم به جانباختگان کومله کردستان ایران

……..پرمه ی گریان……….. له شیلیا ………. به یادی گیانبه خت کردوانی کومه له کوری شاعیران دابه سترا. پاز … لورکا… نیرودا… هه مویان شیعریکیان پی بوو. مارکیز … راپورتیکی له ژیانی سه ربه ستانه ی شه هیدان خوینده وه. به دوای ئه و په رده کانیان هه لداوه. بیشکه یه …

ادامه سند »

….. تصاویر مجروح …..

بیگانه‌ای ازدور صدا میزند/بیگانه‌ای ازنزدیک صدا میزند/ صدایی در گلو خفه شده است/ آوازی بربال کبوتر خوابیده است/ و تصاویر مجروح دوباره تکرار میشوند/ خدایی پشیمان شده است/ بندگانش را رها کرده و بندگان/ مشعل بدست/بدنبال خدایی تازه می‌گردند/ کمی آنسوی‌تر … / کودکی فریادمیزند/ آهای بی‌خدایان/ مشعلیان خدایشان را …

ادامه سند »

بمناسبت ترور دکترقاسملو بدست حکومت جمهوری اسلامی

…. جیژنی تال …. روژی خوش بوو!!!/خه لک ده چوونه ده ره وه/جوانتر بلیم/جیژن بوو/له ناو خه لک باوبوو/ هاوری جیژنت پیروزبیت/بژی جیژنی خوت پیروزبیت/کچان،کوران،منالان و پیرولاوه کان/ هه رکه ده گه یشتنه یه کتر/جیژنه پیروزه یان لیک ده کرد/بی ئه وه که ئاگایان له چی بی و/بزان چ کاره …

ادامه سند »

حمله‌های سرنگی

؛؛؛ حمله‌های سرنگی؛؛؛ وانسانهایی خموش/بااسکلتهای چوبین/ وکسانیکه به پیشواز مرگ می‌روند/ درکنارم ایستاده‌ای و گوش می‌دهی/ به زمزمه‌های قلبی که هرگز نمی‌ تپد/ کمی آنسوی تر/ بنگر؛؛؛ / آن ارواح بی‌ روح  سبز را/ پیکرهای بیجان اما عزیز؛؛؛!!! / چگونه نقش برزمین نعش بر روی نعش آرمیده در آغوش هم‌اند …

ادامه سند »