سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی (برگه 3)

فرهنگی

آنچه که ایرانیاران در باره سنن، تاریخ و آداب خود باید بدانند.

اسکندر مقدونی حاصل همخوابگی شاه ایران با دختر فیلیپ

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا پیروز پارسى، استاد سخن فردوسى طوسى که در بیش از هزار سال پیش شاهنامه را سروده است جدا از زیبائى در نحس و هزار و یک هنر دیگر، تلاش نموده است که بعضى از رویدادهاى مهم تاریخى را …

ادامه سند »

محاکمه فردوسی بزرگ

به خشنودی اهورمزدا به مناسبت  ٢۵ اردیبهشت ماه  روز ملی حکیم  ابو القاسم فردوسی اشتاد روز از ماه اشا و هیشتا روز بزرگداشت پیر توس فردوسی بزرگ   محاکمه حکیم پیروز پارس، فردوسى توسى در برابر شاه آغاز شد. فردوسى دستار سپید دهقانى را که فقیهان نیز به رنگ هاى …

ادامه سند »

ارداویراف، نخستین قدیس ایرانی که به آسمان سفر کرد

«ارداویرافنامه» یکی از محبوب‌ترین متون داستانی پهلوی ساسانی یا فارسی میانه زرتشتی، ویراسته و برگردانِ کیخسرو دستور جاماسپ جی جاماسپ آسا با مقدمه دکتر کتایون مزداپور از انتشارات توس است. «ارداویرافنامه» از معدود متون پهلوی است که در سده‌های بعد به دلیل محبوبیتش در میان مردم، به کرات رونویسی شد. …

ادامه سند »

نیایش جشن نوروز

سرود و نیایش اوستایی برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده می شود: ایتا. آت. یزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو… …

ادامه سند »

آسمان ایران پر از فَروَهَر است

آسمان ایران پر از فرشته “فروهر”است. «هرودوت»   پیداست که آبشخور برداشت هرودوت (۴۶۸-۴۲۰) پیش از میلاد فروهر‌ها است. دست کم از زمان فیثاغورس (۵۸۰ – ۴۹۷) پیش از می‌لد و فیثاغورسیان، یونانیان با جهانبینی ایرانیان و زرتشت آشنا بودند و در همه نوشته‌های پیش از مسیح اینان پرتو آیین …

ادامه سند »

سلسله قاجار بی کفایت

آقا محمد خان قاجار از سال ۱۱۹۳ تا ۱۲۱۱ هجری قمری یعنی نزدیک به ۱۸ سال پادشاه ایران بود. او پایه گذار سلسله قاجار نیز بود. آقا محمد خان در سن چهار سالگی به وسیله علیقلی خان ملقب به عادلشاه که برادرزاده نادرشاه بود اخته شد. دلیل این کار عادلشاه …

ادامه سند »

سوگ سیاوش

سوگ سیاوش پس از آنکه کی‌کاووس اسیر کبر شده ، فر ایزدی  از او گسست در خاک شمیران به زنجیر بسته شد و دیوی زهر چشم و پلید ، از غرب آمده و در ایران پادشاهی آغاز کرد.ایرانیان تحت این شرایط افراسیاب را به ایران فرا خواندند و نتیجه این …

ادامه سند »

به یاد بابک خرمدین

به پاسداشت  نام بابک خرمدین بابک خرمدین شیر بیشه‌ی آذربایجان ایران اگر به آذربایجان می‌روی آگاه باش  که این سرزمین اهورایی جایگاه بزرگ مردانی در تاریخ پر شکوه ایران است. آگاه باش که این سرزمین اهورایی به مردان و زنان بزرگش نه تنها تاریخ ایران ، تاریخ جهان را دگرگون …

ادامه سند »

جشن خوردادگان

دراندیشه اوستایی، خورداد(هئوروتات)فروزه رسایی وکمال است. به سرسبزی و شادمانی بیندیشیم روز اشتاد ایزد از ماه خورداد ( ۲۴ خورداد ) روز زیارت ستی پیر سبز از اشتاد روز تا انارام روز از خردادماه آیین «زیارت ستی پیر» و «زیارت پیر سبز» ( ۶۸ کیلومتری یزد ) برگزار می شود. …

ادامه سند »

نیایش نوروز اشو زرتشت

خشنه اثره اهوره مزداو بکوشیم تا آیین راستی وخرد نیز که برگرفته ازفرهنگ باستانی ایران است برجهانیان آشکار گردد سرود و نیایش اوستایی زرتشتیان برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده …

ادامه سند »