سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی (برگه 2)

فرهنگی

آنچه که ایرانیاران در باره سنن، تاریخ و آداب خود باید بدانند.

محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا به نام ایران و جزایر همیشه ایرانی در خلیج همیشه پارس از آغاز تاریخ نگاشته شده بشری (چیزی حدود ۲۲ سده) نه تنها جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی، بلکه تمام جزایر خلیج فارس و سواحل …

ادامه سند »

کوروش شهریار روشنایی ها

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا برای بزرگداشت هفتم آبان ماه روز جهانی کوروش بزرگ هفتم آبان سال ١١٩٩ ايرانی برابر با ٥٣٩ پيش از زايش (ميلادی) يا ٢٥٤٧ سال پيش در چنين روزی، كورش بزرگ پس از گشودن دروازه‌ي شهر بابل، اندر آن …

ادامه سند »

ازدواج زال و رودابه

رفتن زال به کابل ديوان مازندران و سرکشان گرگان بر منوچهر شاهنشاه ايران شوريدند. سام نريمان فرمانداري زابلستان را به فرزند دلاورش زال زر سپرد و خود براي پيکار با دشمنان منوچهر رو به دربار ايران گذاشت. روزي زال آهنگ بزم و شکار کرد و با تني چند از دليران …

ادامه سند »

زال سپید مو

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا داستان سام و سيمرغ سام نريمان، امير زابل و سرآمد پهلوانان ايران، فرزندي نداشت و از اينرو خاطرش اندوهگين بود. سرانجام زن زيبارويي از او بارور شد و کودکي نيکچهره زاد. اما کودک هرچند سرخ روي و سياه چشم …

ادامه سند »

منوچهر شاه

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا زادن منوچهر هنگامي که ايرج بدست برادرانش سلم و تور کشته شد، همسر او «ماه آفريد» از وي بار داشت. فريدون، شاهنشاه ايران، چون آگاه شد شادي کرد و ماه آفريد را گرامي شمرد. از ماه آفريد دختري …

ادامه سند »

زندگی فریدون پس از ضحاک تازی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن مهرگان ‌فريدون نخستين روز مهرماه به تخت نشست و تاج کياني بسر گذاشت. مردم به شاهنشاهي او دل آسوده شدند و شادي کردند و آتش افروختند و باده نوشيدند و جشن بپا کردند و آن روز را …

ادامه سند »

ضحاک ماردوش

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا ناسپاسي جمشيد ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت. دد و دام و ديو و آدمي در فرمان او بودند و روز به روز برشکوه و نيروي او افزوده مي شد، تا آنجا که غرور در دل جمشيد راه …

ادامه سند »

نخستین شاهان از زبان فردوسی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا کيومرث و سيامک ‌درآغاز مردم پراکنده مي زيستند. نخستين کسي که بر مردم سرور شد و آئين پادشاهي آورد کيومرث بود. نخستين روز بهار که آغاز جوان شدن گيتي بود برتخت نشست. درآن روزگار زندگي ساده و بي …

ادامه سند »

منم آرش، سپاهی مردی آزاده

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا به پاسداشت  نام آرش آرش کمانگیر شیر بیشه‌ی ایران زمین حماسه آرش كه در تيريشت به تفصيل از آن سخن رفته است در زمان شاهي منوچهر نوه ايرج روي داد. در آغاز سلطنت منوچهر تورانيان قسمت مهمي از …

ادامه سند »

کیاراد و پروین دخت در سایه تاریخ

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا   غلامعلی خاکسار ابهری شاعر و نویسنده معروف ابهر در کتاب خود بنام “زنجیر” که در سال ۱۳۳۹ توسط انتشارات ” گوتمبرگ” چاپ شده است در رابطه با حکومت داراب در ابهر داستانی را از قول یک نفر ناشناس …

ادامه سند »