سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / کتابخانه

کتابخانه

معرفی کتابهای مفید

رستم و آغاز نبرد ایران و توران

زادن رستم چندي از پيوند زال و رودابه نگذشته بود که رودابه بارور گرديد و پيکرش گران شد. هر روز چهره اش زردتر و اندامش فربه تر ميشد، تا آنکه زمان زادن فرا رسيد. از درد به خود مي پيچيد و سود نداشت. گوئي آهن در درون داشت و يا …

ادامه سند »

نشان نیاکانی ما ایرانیان چیست؟

بی شک این روزها از زبان رسولان و سفیران فرهنگی ناسیونالیسم شیعه افاضاتی از نوع: «… پرچم سه رنگ ایران (سبز – سفید – سرخ) با نماد شیر و خورشید به دست، هویت و تاریخچه ای هفت هزار ساله دارد!! شاید هم ده هزار ساله!!» شنیده اید. علاوه بر آن …

ادامه سند »

تاریخ و فرهنگ ایران زمین

تارنمای ایران تاریخ نتایخ تحقیقات آقای امیر حسین خنجی را منتشر کرده است. نتیجه تحقیقات به فرم پی-دی-اف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است. بررسی های تاریخی آقای خنجی بر خلاف دیگر بررسان تاریخ، تاریخ های قبل از هخامنشیان را سانسور نکرده است. http://www.irantarikh.com/iranzamin.htm

ادامه سند »

خاطرات جعفر شفيع زاد

«در پشت پرده های انقلاب» عنوان کتاب خاطرات جعفر شفيع زاد، بچه قصاب قهدری‌جانی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۰ در آلمان منتشر شد. او یکی از اعضای بادی گارد خمينی بود که در سال ۵۶ در سوريه بدستور قطب زاده؛ ابراهيم يزدی؛ بنی صدر و…. دوره آموزش نظامی …

ادامه سند »

خاطرات جعفر شفيع زاد

«در پشت پرده های انقلاب» عنوان کتاب خاطرات جعفر شفيع زاد، بچه قصاب قهدری‌جانی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۰ در آلمان منتشر شد. او یکی از اعضای بادی گارد خمينی بود که در سال ۵۶ در سوريه بدستور قطب زاده؛ ابراهيم يزدی؛ بنی صدر و…. دوره آموزش نظامی …

ادامه سند »