سرخط خبرها
سرآغاز / آیین ریشه ای (برگه 2)

آیین ریشه ای

آیین ریشه ای، پیشنهاد قانون اساسی برای فردای آزادی ایران از سوی انجمن پادشاهی ایران است.

گفتگوی تلویزیونی کدبان جمشید با سعید شمیرانی در تلویزیون آریا

ما نمیتوانیم دعوای امروز را به جنگ فردا بسپاریم. اتحاد و همسویی، هنگامی پدید میآید که ما از هم اکنون در باره اهداف خود فکر و گفتگو کنیم. هیچ سخنی ابلهانه تر از این نیست که میگویند: «ما باید صدای ایرانیان را به جهانیان برسانیم.» جهانیان نمیخواهند صدای ایرانیان را …

ادامه سند »

آیین ریشه‌ای

آیین ریشه‌ای سندی است که از سوی انجمن پادشاهی ایران برای فردای رهایی ایران طراحی شده است. این سند در ۱۷ بند اصلی، ۴ بند، در پیوست نخست و ۵ بند در پیوست دوم تنظیم شده است. آیین ریشه‌ای نخستین بار ۱۸ سال پس از انقلاب اسلامی منتشر شد. آیین …

ادامه سند »