سرخط خبرها
سرآغاز / آموزشی / هنر جنگیدن (برگه 3)

هنر جنگیدن

مقالات آموزشی در باره هنر جنگیدن.

هنر جنگیدن – بخش نخست

سلسله مقالات «هنر جنگیدن» با توجه به فعالیتهای اخیر انجمنهای داخل و خارج میهن و شرایط نوین مبارزات ملی تهیه شده است. گرچه در باره اهداف سیاسی و نظامی انجمن به اندازه مناسب گفتگو شده است اما در زمینه فرماندهی و برنامه ریزی و طراحی عملیات هنوز ضعف های فراوانی …

ادامه سند »