سرخط خبرها
سرآغاز / سیاسی / بیانیه ها / پیام انجمن پادشاهی ایران به مناسبت آغاز سال ٦۳٨٥ شاهنشاهی

پیام انجمن پادشاهی ایران به مناسبت آغاز سال ٦۳٨٥ شاهنشاهی

 

از سوی انجمن پادشاهی ایران فرا رسیدن نوروز ٦۳٨٥ شاهنشاهی را به همه ایران یاران، به همه روزبهان‌ها و به همه کیسیاها شادباش میگویم.

نخستین نوروز را پس از ربایش مهندس جمشید شارمهد به دست حکومت جمهوری انیرانی اسلامی را گرانمایه میداریم و برای نو کردن پیمانی که با خود و با همه مبارزین میهن خود، بسته ایم.
نو کردن پیمانی که با همه بی پناهان، یتیمان، کارگران و زحمتکشان و همه بازماندگان جنایت‌ها و دزدی های اسلام اهریمنی بسته ایم.پیمان ما این است که در نبرد برای برپایی آیین ریشه ای در آریابوم و نابودی جمهوری ننگین اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنیم و بهای آن را، هر چه باشد، با جان و مال خود بدهیم همانگونه که مهندس جمشید شارمهد و استاد فرودفولادوند نشان دادند که شعار نمیدهند و پیشگام در این راه بوده اند.از همه هواداران و هموندان که در سال پیش درفش کاویانی را برافراشته نگه داشتند و بر پیمان خود پایبند ماندند سپاسگذاری می کنیم. امسال نیز همآنند سال پیش از همه یاران میخواهیم که کوشش های خویش را متناسب با نیازهای مبارزاتی میهن افزایش دهند.

 

زیرا ما «انجمن پادشاهی ایران» هستیم!


و انجمن پادشاهی نهادی است که در نبود پادشاه خویشکاری پدافند از مردم را به دوش میکشد. از این روی آماج درشتی هایی نیز بوده است به شوند اینکه انجمن پادشاهی ایران فرا حزبی ، فرا رسته ای ، فرا قومیتی و فرا نژادی است.
انجمن پادشاهی ایران برای حکومتی میجنگد که بر پایه قوانین کورش بزرگ و دادگری ساسانیان استوار است.
انجمن پادشاهی ایران تندر برای نظامی میجنگد که همه کارها کشوداری آن ، بر پایه توانا شدن قومیتها و فرهنگهای قومی باشد ورشد فرهنگی کشوررا بر پایه قدرت داشتن تمامی اقوام و تیره ها در سراسر آریابوم با هر زبان و نژاد میداند.
انجمن پادشاهی برای نظامی میجنگد که بنیاد آن ، گیتی گرا است و نماد آن درفش کاویانی ، یعنی درفشی که نماد ستیز با ستم و ستمگر میباشد.
انجمن پادشاهی ایران نه به دنبال این شاهزاده و نه به دنبال آن آقا زاده است.
ولی آن دختر و آن پسر جنگ‌آوری را شایسته پادشاهی میداند که درنبرد با اهریمنان ایران ستیز ، شایستگی خود را ، با کردارش در کارزار پیکار نشان دهد.
امروز سه فروزه انجمن پادشاهی، یعنی باور به بایستگی پیکار و مبارزه فرهنگی با اسلام اهریمنی، باور به پابرجایی نهاد پادشاهی و باور به مبارزه قهرآمیز برای نابودی دشمنان سوگند خورده ملی، تبدیل به فرهنگ مبارزاتی همه ایران خواهان شده است.
دشمنان ایران و پشتیبانان غربی و شرقی آن ، ما را خوب میشناسند و از رخنه ی فکری انجمن پادشاهی در میان مردم آگاه هستند از این روی درسال گذشته نیز لبه تیز سرکوب دولتی رژیم متوجه هواداران و سخنگوی انجمن پادشاهی یعنی مهندس جمشید شارمهد و شبکه سازمانی تندر بوده است و در سال پیش رو نیز، این روند دگرگون نخواهد شد بلکه بیشتر از پیش هم خواهد بود چون حکومت ملاها باور داشتند که با ربودن مهندس جمشید شارمهد انجمن پادشاهی را از بین خواهند برد اما همنگونه که بایسته و همیشه گفته ایم انجمن پادشاهی ایران تندر یک اندیشه بر مبنای آیین ریشه ای است و هرگز نابود نخوهد شد چون در دل یکایک یاران و ایرانیان ستم دیده نهفته است ، از این رو مقابله با سرکوب اهریمنان تازی پرست، تنها با افزایش یاران و سازماندهی مبارزات و تشدید و گسترش دامنه مبارزات امکان پذیر است.
به همه شما دلیر دختران و پسرانی که در سال گذشته به دعوت انجمن پادشاهی پاسخ مثبت داده اید خوش آمد میگوییم، دست شما را به گرمی میفشاریم و میخواهیم بر کوشش های خود بیفزایید و از سختی ها نهراسید. زیرا هیچ نبردی بدون از خود گذشتگی و جانفشانی به پیروزی نمیرسد.و یک روز زندگی شاهانه بهتر است از سالها تن به بندگی و بردگی حکومتی که بر پایه کشتار و خونریزی بنا شده است.
از اینروی پشتیبانی از انجمن پادشاهی ایران و نبرد در راه آن ، یاری رساندن به ایران و تمامی مردم ایران و با همه قومیتهای ساکن ایران است.
پاینده ایران
برقرار آیین ریشه ای و کوبنده تندر

روزبهان

۱ فروردین ٦۳٨٥ شاهنشاهی
برابر با ۱۴۰۰ معاویه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *