سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / بیانیه دوم انجمن پادشاهی ایران در ادامه خبرها نسبت به دستگیری مهندس جمشید شارمهد

بیانیه دوم انجمن پادشاهی ایران در ادامه خبرها نسبت به دستگیری مهندس جمشید شارمهد


ربودن مهندس جمشید شارمهد اقدامی مشترک از سوی چندین نیروی امنیتی، بویژه اسرائیل و جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است.

با وجود گذشت مدت کوتاهی از ناپدید شدن مهندس جمشید شارمهد سخنگوی انجمن پادشاهی ایران-تندر و بازتاب گسترده اخبار و اظهار نظر های گوناگون در سطح رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بدین وسیله موارد مهمی که تا این لحظه از سوی انجمن پادشاهی لازم به توضیح است، به آگاهی همگانی می رسد:

در ابتدا لازم به یادآوری است انجمن پادشاهی ایران بر طبق اصول اولیه و اساسی خود هیچگونه وابستگی سازمانی یا تشکیلاتی به هیچ نهاد دولتی نداشته و پیش برنده اهداف و سیاستهای هیچ نهادی ، خارج از پروتکلهای مستقل خود نمی باشد.
هدف انجمن پادشاهی ایران همچنان که بارها از نخستین روز تشکیل بیان گردیده است پدافند از ایران و مردم ایران در نبود پادشاه و تلاش برای برقراری آیین ریشه ای همان قانون اساسی پادشاهی کوروش بزرگ همراه با مبارزه جدی و همه جانبه برای نابودی جمهوری اسلامی و زدودن اسلام اهریمنی از آریا بوم بوده است.
ترکیب پیشرفته و بسته بندی کامل اهداف و گفتمان انجمن پادشاهی همواره عامل اصلی کینه توزیها و حسادتهای بسیاری اضافه بر رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

در اینجا لازم است عنوان گردد مشی مسلحانه و اقدامات نظامی و جنگی انجمن نیز تنها مهره های انیرانی و مراکز ضد مردمی را نشانه گرفته است و تلاش دستگاههای مختلف رژیم در مظلوم نمایی و الساق برچسب تروریستی به انجمن پادشاهی ایران یک نوع فرافکنی بی شرمانه در توهین به خود نیروهای نظامی و شبهه نظامی حکومت یعنی بسیج و سپاه و آخوند است.

یادآوری این قسمت از مشی انجمن پادشاهی ایران بدان سبب بود که بسیارانی با اینکه دستگیری و ربایش مهندس جمشید شارمهد برایشان جذابیت یافته است، قدری نیز به آرمان و راهی که ایشان در آن پای نهاده نیز بایستی توجه کنند، چراکه همه ما ایرانیان این روزها در برهه ای خاص و بسیار حساس از دوران دگردیسی و فرآیندهای سیاسی به سر میبریم که آزمونی بسیار سخت است و به باور انجمن پادشاهی ایران، هرچند شاید کمی دیر، اما بنا بر گفته های شاهنشاه آریامهر، محمد رضا شاه فقید سرانجام با برچیده شدن توان سلطه اسلام از سر ایرانیان که با همت بزرگانی همچون استاد فرود فولادوند و دیگر ارجمندان ممکن شد، امروز بر آستان آن تمدن بزرگ و نوید بخش ایستاده ایم. چونانکه هرساله در ۷ آبان این مهم را تأیید کرده ایم، مگر نه جز اینست؟
جوانان بسیاری کشته و اعدام شدند، ربوده شده و جان باختند، بسیارها هزینه از خزانه مملکت و روح و جان مردم، زن و مرد و منابع ملی کشور، پرداخت گردید تا به امروزی برسیم که آوای اعتراض و خواست سرنگونی این رژیم اهریمنی، از هر کوی و برزن بلند است. حال آنکه کافیست بیاندیشیم گفتمان اسلام و جمهوریت ناکارا برای مهد تمدن سیاسی جهان، قبای تنگی است که فقط کافیست خود را از آن وا رهیم، اگرنه تندوخت کسی نیست.
کاش می شد، اما این رژیم و عوامل متعصب و فربه از مفت خوری و چپاول مال ملت ثابت کرده است تنها زبان زور را می فهمد و ما نیز به شدت با این راهکار خردمندانه موافق بوده و تا روز آزادی همچنان به پیش خواهیم رفت.

پس از این پیشگفتار شاید طولانی اما لازم، در مورد دستگیری و ربودن مهندس جمشید شارمهد در سواحل جنوبی تنگه هرمز در همزمانی با رزمایش سپاه در شاخاب پارس، انجمن پادشاهی به این گمان رسیده است که این پیش آمد در ارتباط تنگاتنگ با ماجرای استرداد و دستگیری روح الله زم، مدیر آمد نیوز به کشور است اما با شرایطی کاملا متفاوت:
شاید بسیاری ندانند که خبر «پروژه کوروش ۲» که در آذرماه ۱۳۹۷(معا) از آمدنیوز انتشار یافت نه تنها واقعیت داشت و خبر بر اساس طرح صلح دوستانه «راه کوروش» و همچنین طرح استراتژیک و براندازانه ی فتح تهران تنظیم گردیده بود، بلکه دستگیری ساختگی و بازگردانی زم به کشور در راستای اقدامات ناشیانه ای صورت گرفت که به رسوایی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و طیف خاصی از گروهها و اشخاص در اسرائیل منجر گردید که تلاش برای تخریب و به اصطلاح سوزاندن این طرحها را به اثبات میرساند، و البته با وجود پیگیریهای مکرر انجمن، هیچ نهاد رسمی در اسرائیل حاضر به پاسخگویی در این مورد خاص نگردید.
هم میهنان در اینجا می توانند جزئیات مربوط به این رخداد را با ذکر دقیق مستندات بطور کامل ببینند.

(خلاصه این رسوایی آن است که رونوشتی تقلبی از «طرح راه کوروش» توسط منشه امیر تحت عنوان «پروژه کوروش دو» در اختیار مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و صدا و سیما قرار گرفته است تا روح الله زم آن را به عنوان یک خبر فیک قبل از بازگشت به ایران و پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ،در آمدنیوز منتشر کند،تا بدین وسیله طرح راه کوروش و پروسه نجات ایران از کار بیفتد یا اصطلاحا بسوزد.)

«راه کوروش» طرحی کارا و راهگشا برای برونرفت از معضل جمهوری اسلامی در منطقه بود که با حفظ تمام پروتکلهای امنیتی و سیاسی قادر بود همه مجریان و دست اندرکاران این طرح پیشنهادی را به جایگاه های برجسته تاریخی برساند که لینک کامل این طرح و نامه های مربوطه به دولت اسرائیل نیز در اینجا آمده است.
(فایل نامه به دفتر نخست وزیری اسرائیل برای اطلاع از اجرای طرح راه کوروش)
فایل نخست2018-07-31-The-Path-of-Cyrus-netanyahu-en
فایل دوم2018-06-10-The-Path-of-Cyrus
فایل سوم2018-12-11-yacob-AmadNews

 

آخرین فرتور مهندس جمشید شارمهد از فرودگاه دوبی 25 ژوئیه 2020

شوربختانه بدلایلی که پس از رسوایی اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در تخریب راه کوروش و ایجاد مانع در رسیدن مردم ایران و منطقه به امنیت و ثبات سیاسی حاصل گردید، ضمن احترام به بیانات فرزند مهندس جمشید شارمهد در بیان واقعیات سفر ایشان به منطقه، لازم به نظر می رسد که انگیزه های اصلی و همکاریهای احتمالی امنیتی در ربودن مهندس شارمهد، بار دیگر از سوی انجمن پادشاهی خطاب به دولت اسرائیل و دیگر نهاد های امنیتی منطقه مورد بررسی و پرسش قرار گیرد، چرا که سفر ایشان به منطقه هرچند با وجود شرایط سخت جسمانی اما شجاعانه و با رعایت تمام پروتکلهای امنیتی انجمن، برای بررسی شرایط ایجاد پایگاهی جدید و اقدامات لازم جهت اجرای طرح «راه کوروش» از مسیری متفاوت صورت می گرفت، که با این دسیسه مخوف و شرمگینانه در حال حاضر متوقف گردیده است و همگان از نتایج ارزنده چنین راهکاری تا بدین لحظه ناکام شدیم تا همچنان سیاستهای خودخواهانه در منطقه بر آزادی و امنیت ملتها ارجحیت داشته باشد.

 

بدین روی انجمن پادشاهی ایران-تندر ضمن تأکید بر تداوم مشی قدرتمندانه خویش و تلاش در برقراری آئین ریشه ای کوروش بزرگ، این نوید را به مردم و جوانان ایران می دهد که تندر بی هیچ ملاحظه و مماشاتی و بدور از تمام پلشتیها و سیاست بازیها، سرانجام درفش کاویانی و آتش بهرام را به آریا بوم بازگرداند و جهان را به تماشای این پیروزی بزرگ وادارد.

در اینجا بار دیگر انجمن پادشاهی ایران از تمامی گروهها و کنشگران راستین در خواست پیوند و همصدایی با آرمان واقعی پادشاهی کوروش بزرگ را دارد، ضمن اینکه برای انیرانیان حاکم بر ایران و همدستان دو دوزه بازش نیز راهی جز نابودی یا تسلیم نیست.
تندر همچنان به راه خود ادامه می دهد و جمهوری اسلامی بایستی منتظر عواقب شدید این اقدام ابلهانه خود باشد.

پاینده ایران
برقرار آیین ریشه ای
کوبنده تندر

انجمن پادشاهی ایران
۱۴ امرداد ۶۳۸۴ شاهنشاهی
۴ اوت ۲۰۲۰ ترسایی

 

فایل صوتی همین بیانیه

16 دیدگاه ها

 1. قاسم قاسمی

  کلا با ابراز عقیده و آزادی سخن -مثل همه بجز آخوندها – موافق هستم.
  ولی با شنیدن این پیام و خوندن چند مقاله در این سایت, باید به خدمت همگی عرض کنم که این گروه به اصطلاح سلطنت طلب, تشکیل شده از یک مشت آدم ابله, احمق, توخالی, و کس خل متعصب که از طریق دستگیری این آقا کاملا مشخص هست.

 2. اگر این گفته درست باشه، که با توجه به مدارک به نظر درست میاد، یعنی فرزندان اسماعیل و اسحاق علیه فرزندان کوروش متحد شدن…
  جمهوری اسلامی جاعش که تکلیفش معلومه، اما اسرائیل باید شرم کنه. اونا هرچی دارن از کوروش دارن… بعد اینجوری خیانت میکنن علیه فرزندان کوروش. روسیاهیش میمونه بر صورتشان و در تاریخ ثبت خواهد شد.

 3. یک ایرانی

  باسپاس از شما
  با درود بر همه کسانی که برای ایران و ایرانی کار میکنند و اندیشه اصلیشان برپایی امپراطوری پارس با شیوه نیاکانیست که تنها راه رهایی است همراه با برهم زدن سیستم فاسد جهانی
  کورش و فردوسی ……فولادوندوشارمهد فرد نیستند فرد را میتوان ازبین برد ولی اینها اندیشه اندوپایدار دشمنان پلید و شوم ومسلمانان بدانیدکه بزودی نابود خواهید شداگر عاقل باشید که شک دارم بزودی بایدصحنه را ترک کنیدمهم نیست ما باشیم یا نباشیم این هدف عملی خواهد شد من از تبار ساسانیان هستم و ما تنها نیاکان باقی مانده پادشاهی برجای مانده پس از حمله مسلمانان هستیم ما باشیم یا نباشیم مهم نیست مهم ایران ایرانی و برپایی دوباره امپراطوری پارس با درس گرفتن از اشتباههای قبلی است ولی اینبار پرقدرت و برای همیشه حال وقت این است که پس از این همه رنج و اندوه و سختی مانند کودکی که در حال یادگیری برپای ایستادن است بروی پای خود بایستیدهدف برپایی امپراطوری پارس یک وظیفه است و هدفش بخشیدن چیزهاییست که کورش داد و آبادی و بهزیستی برای همه
  به یاری خدای ایران قلب اپراطوری پارس اهورامزدا

 4. مصطفی دهقانی

  همتون به گا میرید کُسکشا همون طور که شاریتون به گا رفت دیگه نمیدونید چطور ماس مالیش کنید نام اسرائیل رو وسط اوردید😂😂

 5. اسراییل با آخوندا ریختن رو هم؟؟؟
  من میگم چرا اسراییل و آمریکا خفه خون گرفتن. پس کونشون گوهیه!!!! ای بی ناموسااااا

 6. شما را به اهورامزدای بزرگ میسپارم.
  باشد که هرچه زودتر ما فرزندان ایران از چنگال ضحاک زمان آزاد شویم. به شخصه از تمام مبارزین راه وطن دفاع میکنم.
  شرم بر اپوزیسیون بی غیرت، که از در بند بودن یک مبارز به نفع خود سود می‌برند. شرم بر اسرائیل که با جمهوری اسلامی همدستی کرده برای به دام انداختن یک ایرانی!

 7. #جمشید_قهرمان
  واقعا برازنده این دلاور است.

 8. Is it right? Mr Netanyahu didn’t support your peaceful plan. Wow
  I’ll write it in news.

 9. من همیشه میگفتم این اسرائیل هست که بیشترین سود را از وجود جمهوری اسلامی می‌بره. جمهوری اسلامی آمریکایی اسرائیلی

 10. الیاس م

  اب رو بریزید جایی که میسوزه بدبختا

 11. وطن پرست واقعی

  درود بر شرف این بزرگ مرد
  واقعا کسانی که بدون شناخت از ایشون میان اراجیف می‌بافند، ذره‌ای ایرانی نیستند. ما را چه شده؟؟؟ تا کی بشنیم و در راه آزادی ایران قدمی برنداریم؟ همه هستی و نیستی مان را به باد دادند. از همه کسانی که در راه آزادی دارند مبارزه می‌کنند ، تبلیغات دروغین ساختند تا خرابشون کنند و همچنان به سر من و تو ایرانی بزنند.
  آی ایرانی اختگی دیگر بس است. کنار مبارزان سیاسی باید ایستاد و جنگید.

 12. من به عنوان یک ایرانی وطن پرست با صدای بلند اعلام می کنم که تنها راه نجات ایران از بین بردن تک تک وطن فروشان و خائنین به وطن است و پس از آن باید به سراغ دشمنان خارجی رفت و با آنها مبارزه کرد.
  پس شما بدانید و آگاه باشید که اهورامزدا به ما یاری رسانده و برای همیشه با ترور هم که شدههمه پیروان تندر و ری استارت و مانند آن به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.
  مرگ بر دشمنان آیین ابراهیمی اسلام.

 13. #جمشید_قهرمان

 14. ایران گیت ۲

 15. سامان کیوان‌پور

  با این توصیفات هر اتفاقی که برای جمشید شارمهد رخ دهد، دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل و امارات متحده عربی نیز مسئول خواهند بود. بسیار مهم است که وقایع این چنینی، زدوبندهای کثیف پشت پرده برای پیشبرد اهداف سیاسی و حزبی خودخواهانه را برملا می کند. هراران بار درود بر جمشید قهرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *