سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / تاجران (مروارید)پس از انفال.بخش دوم

تاجران (مروارید)پس از انفال.بخش دوم

سوالی که همه مبارزین وایرانخواهان باید از خود بپرسند؛با این همه کشتار،نسل کشی،تبعیض جنسیتی،وفقروفسادی که همه از بطن اسلام بر میخیزد،چه عاملی بیشتر میتواند تاثیرگذارتر از بی مسئولیتی مدعیان پادشاهی(رضا پهلوی،حاچ منوچ ها و…)وسوسیالیستها(چپ نما های خارج نشین)واحزاب کوچک وکلاسیک کردستان(کو مه له و….)وشخصیت های خبرنگاری در رسانه های فارسی زبان باشد؛کسانی که خود سر در توبره ی اسلام دارند.

تاریخ هر روزه در کشور ما تکرار میشود وهرجایی که بلای مجاهد واسلام هست همینگونه بوده؛حال خود بنگرید که غرب با آنهمه ادعای دموکراسی وآزادیخواهی،سوااز کسانی چون ترامپ شیر دل،امروز ازچنین تفاله هایی بهره می گیرد تا در برابر ابر فرهنگ پادشاهی کوروش که بازنمودش همان آیین ریشه ای انجمن پادشاهی ایران است ،جبهه ای از اپوزیسیون نماهایی را شکل بخشد تا آرمان پادشاهی سوسیال به هیچ وجه در ایرانفردا شکل نگیرد ؛هرروز معاهده ای تازه، پیمانی تازه برای پاره پاره کردن ایران ونبود اتحاد در میان ملیت های ایران بزرگ ؛خبر از تجارت شومی است در دل((انفال))هایی نو که این بار خلق (مروارید)است که مهارش نه در دستان رجوی کردستیز بل در دستان خوش نشین های حزب دموکرات آمریکا ودولت بهره کش چینی است.و شوربختانه رهبران و مسئولان احزاب کردستان ایران( گرچه بخشی از انها)با بی شرمی تمام برای منافع حزبی خود،وجلوه گری،دراین خیانت دسته جمعی همچون تاجران مروارید در دل سرزمین خونین هموطنانشان،مشارکت میجویند؛خیانتی ازین دست تضمینی برای استثمار هرچه بیشتر آریابوم به عنوان شبکه گسترده ای از کولونی ها برای دول سرخ وچشم آبی هاست.


انجمن پادشاهی ایران چنین خیانتی راتحمل نخواهد کرد وبا تمام قدرت وتوان چه در سطح جهانی وچه باروشنگریها ومبارزات داخلی در مقابل چنین معاهده هایی چه از نوع کنگره(معاهده۳۷۴)وچه از نوع چینی (پیمان ترکمانچای نو)مقابله خواهد کرد،سکوت هیچگاه تکرار نخواهدشد.سلطانها هستند که خیانت میکنند وپادشاهانند که ریشه ای عمل خواهند کرد………………………

روزبهان۵۰۵۰۱

شرق کردستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *