سرخط خبرها
سرآغاز / سیاسی / بیانیه ها / چنگالهایی غرقە در خون کرد

چنگالهایی غرقە در خون کرد

باز هم دلالان سیاسی درصحنه ی مبارزه برامدەاند تا در پیشروی مبارزات برای رهایی ایران از ناجمهوری انیران اسلامی تعللی ایجاد کنند اینبار نوبت بە خبرنگاری وطن فروش به نام علی جوانمردی است که مسئول یک رسانەی بی خاصیت است که دست کمی از دیگر رسانه های لسانجلسی ندارد ودر طول این چندسال با سنگ اندازی وبد گویی از مبارزین واقعی ودر راس انها تندر اب در هاون رژیم انیرانی کوبیده است و با جذب مبارزین در سرزمین کردستان ودام گستردن برای کسانی که سابقه مبارزاتی در احزاب کردی داشته اند جان انها به خطر انداخته اند و ابزارسیاسی وکمینگاهی برای شناسایی و سرکوب مبارزین اند .
اخبار رسیده از خبرگذاری ها مبنی براین بود که یک زندانی سیاسی که سابقه ی طولانی در امر مبارزه داشته باقصد گریختن از مسلخگاه رژیم برای در امان ماندن و عبور از مرز ایران در کشور همسایه توسط جاسوسان شناسایی و به داخل ایران استرداد شده و بعد از چندی ازار وشکنجه اعدام شد.اقای علی جوانمردی کراوات پوش مسبب اصلی این دستگیری اینبار هم توانست قبله ی عالمش را خدمت نماید وشانسی دیگر برای استحکام پایه های لرزان رژیم اسلامی را با خوشخدمتی اش به سپاه قدس فراهم سازد وباز سوگ حضرت عباسی در رسانه اش نفسی تازه بگیردالبته که تنها وجود ایشان مایه ی دردسر نیست اما ظهور این منجی رژیم ،انهم در این شرایط نشان از بلاتکلیفی تراژیک بودن جنبش در کردستان است جنبشی چندحزبی که
ناکارامدیشان دستکم دراین سالها عیان شد .
احزابی که میتوانستند با بهره گیری درست ازشرایط وتکرار نکردن تجربیات قبلیشان که جان رهبران سیاسی کردستان را گرفت مبارزه سیاسی را به پیش ببرند اما اینک میبینیم که چند کانال سیاسی کردی زبان همچون ازادی و تیشک وکورد کانال وکومله را داریم که بیشتر شبیه به اتاق های بسته گفتگوی درون حزبی است تا یک رسانه ی مبارزاتی.
رژیم هرروز پا میگیرد واین رسانه ها هم روز به روز در اوهام .ما انجمن پادشاهی به نوبه ی خود هرگونه شکنجه و اعدام مردمان کرد زبان ایران را محکوم میکنیم ویاداور میشویم تا پای جان برای در همشکستن پایه های فرهنگی ونظامی رژیم اسلامی می جنگیم.گرچه افرادی همچون جوانمردی باشکست مفتضحانه اش در مخفی کردن هویت واقعی اش ،اسباب تمسخر ومورد نفرت قرار گرفت و با تبلیغات منفی علیه انجمن پادشاهی واخیرا تبلیغ ریپورت ادرس تلگرامی انجمن ثابت کرد که عامل و همکار مزدبگیر رژیم است اما ما همواره به اهمیت برقراری ایین ریشه ای اذعان خواهیم کرد وبرایش خواهیم جنگید چه جوانمردی باشد یانه پیروز میدان ما خواهیم بود.کردستان درطول این دهه ها رنج و سرکوب امروز برای نجات از اشغالگری بیگانگان و خودفروشی تنها یک قانون در پیشرودارد وان ایین ریشه ای است.احزاب کردستان باوجود سالها مبارزات چشمگیر و ازخود گذشتگی برخی رهبران سیاسی اش در گذشته،امروز سازماندهی اش منوط به عده ایی محدود ویا گرایش ناسیونالیستی بدون هدف گشته ودر چاردیواری رسانه های بیرون از مرز یا خبر دستگیری هاست وازار وشکنجه در زندانهای رژیم ویا تلاش عامدانه رژیم اسلامیبرای از میان برداشتن هرگونه هویت فرهنگی وسیاسی ملیت کرد.
رهبران امروز احزاب کرد هم مشغول مشاجرات درون حزبی وجنگ وجدال با ایده های متفاوت سازمانی هستند.در در این میان نیز خلا سیاسی وحشتناکی در جنبش کردستان پاگرفته است وجای پایی را برای شخصیت های پوشالی ومزدور رژیم اسلامی باز کرده تا کسانی چون علی جوانمردی با بهره گیری بیشرمانه از اوضاع با جان مبارزینی چون مصطفی سلیمی بازی کند وحتی اندکی تلاشی هم در بیرون مرز برای پناه دادن کسانی که تااین مقدار در دفاع ازانها گزافه گویی میکنند نشود.دفاع از حقوق زندانیان سیاسی وسرزمین کردستان وخلق مبارز کرد وظیفه تک تک
تکاوران وهموندان انجمن پادشاهی ایران تندر هست وما برای همین امر مهم میجنگیم و به افشای چهره های کریه علمداران دروغ وفریب ادامه خواهیم وازهمه مردم کردستان و اعضای احزاب خواستار پیوستن به تندر راداریم تا یک بار برای همیشه ملت کرد هم حق تصمیم گیری برایتعیین سرنوشت خویش را داشته باشد.
به یاری همرزمان ایران به تمامی با تلاش ایران یاران ازادخواهد گشت و ایین ریشه ای برقرار خواهد گشت .
کوبنده تندر
برقرار باد ایین ریشه ای
برافراشته باد بیرق خورشید تابان کردستان
بژی کردستان
روز بهان ٥۰٥۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *