سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / پنجرە ای رو بە خانەی بیگانە!!!

پنجرە ای رو بە خانەی بیگانە!!!

سالها پیش بود کە نام نوریزادە بر سر زبانها افتاد وتریبون رسانە ها ی خبری جایی برای خودنمایی علیرضای شهرت طلب شد خانواده های ایرانی همه در برابر این جعبه جادویی رسانه چشم انتظار حضور علیرضای شهرت طلب بودند وهر گاه اغاز به سخن میکرد هیجان از سروصورت عامه ی مردم مشهود بود دیگر از صدای امریکا نگو که وقت خواری نوری زاده در تحلیل ها چشم هر روشنگری را مبهوت میکرد ودل هر میهن پرستی از حرفهای یک بام ودوهوای علیرضا خون بود..گاهی سینه چاک بیت رهبری ،گاهی پای منبری اصلاح طلبی ،گاهی احمق تر از سلطنت طلبان،گاهی هم مدافع حقوق ملیت ها.
ادمی این مرد هزار چهره را حتی در رمانها هم نمیتوانست بیابد.اما این طلوع افتاب فریبنده چندان نپایید وشمشیر افشاگری استاد فولادوند جامه ی متعفن مردک سعودی را پاره کرد ومردمان ایرانی چهره ی کریه علیرضای سینه چاک اسلام را دیدند..اشکارشد مردی که خود از فروش دختران ایرانی مینالید!!! با زنی مزدور درارتباط است ودروغگویی اش در همان فیلمی که یاران از دفتر کار او گرفته بودندعریان شد .
مردی که خود از همنشینی با دکتر قاسملو دادسخن میداد وخودش را کرد میدانست در پایان برنامه های سرگرم کننده عربده ی برافراشتن شیرو خورشید را سر میداد.
حال بعد از سالها گوشه نشینی نوری زاده در کانال ایرانفردا وخوردن شیر قهوه با سازگارا و مخملی های خودفروش ازچه این بنده ی حقیر این درد کهنه را نمک پاشید?!
باردیگر نمایان شدن شهرت طلبانی است که جای پای کرکسی را میخواهند پرکنند از جوانمردی ناجوانمرد گرفته تا افسانه سرایان سیاسی چون هێمن سەییدی کە دررسانە های خبری و بخصوص( من و تو )ی سلطنت طلبان جای پای پیدا کرده اند.
خود که پای این رسانه از سر اتفاق وناچار نشسته ام از تحلیل افسانە ای هێمن بس خندیدە ام واینکە دانشمندان بسیار فاضل!!!من وتو از گردن کلفتی برای هێمن اقا جازدە اند ..نمیدانم چرا خروجی احزاب کردستان این مدل افراد است کە اگر بە وجنات این چهره ی( من وتو)یی بنگریم بیشتر لات و گردن کلفت در ذهنمان جا میگیرد تا تحلیلگر.شاید مخاطبان این هێمن بیشتر فارسنشینان تهرانی باشند تا کردها.ادمی از فقر سیاسی کردستان در این سی سالە وبعداز ترورهای رهبران کردستان ایران اندوهگین میشود ..این دیگر خود اعجاب تاریخ است کە رسانەی من وتو کە خود سری در اخور خاتمی چی ها دارد وسر دیگرش درتوبرەی سلطنت طلب های استخوان پوسیده ، پروانه ی ورود هێمنها را صادر میکند.گرچه برخی کنشگران کرد زبان از سیاست های شوم (من و تو)یی ها اگاه شدند و پرده از این چهره ی کثیف رسانه ای برداشتە شدە است اما باز گویی این گرگ درنده در قالب (من وتو)ها از رو نمیرود.گرچه این گرگ پیرشده وجانش به لب رسیده اما همچنان دندانش تیزاست وچنگش خونریز؛بگذار همرزم سخن کوتاه کنم بارها گفته ایم ما امده ایم که تمامش کنیم .امده ایم به تمامی دروغهای بیگانه پسند به تمامی تحلیل های ابکی ،به تمامی شهرت طلبی ها در جامه ی ایران وایرانی پایان دهیم.

نوروزتان پیروز.

روزبهان ٥۰٥۰۱ ……..شرق کردستان

2 دیدگاه ها

  1. ندای کردستان

    درود همرزم گرامی

  2. درود
    درود بی کران به انجمن پادشاهی و یاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *