سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / رضا پهلوی خیانتکارترین شاهزاده تاریخ ایران

رضا پهلوی خیانتکارترین شاهزاده تاریخ ایران

رژیم ایران ستیز جمهوری اسلامی از نخستین روز استقرار، تکلیفش را با ایرانیان مشخص کرده و طبق فرامین اسلام و «شرع مقدس» اش پس از فتح الفتوح ایرانزمین یکسره به قتل و غارت مشغول بوده، و هرگز دستهای آلوده خودرا پنهان نساخته است.

«انجمن پادشاهی ایران» نیز به دلیل شناخت درست از اسلام اهریمنی، از همان روزهای نخست با آگاهی به لزوم مبارزه جدی و تکیه بر شجاعت و ایرانیت با دژخیمان اسلامی اعلام جنگ کرده و با تلاش در جهت جذب نیروهای لازم به این نبرد نابرابر تا امروز با تمام توان ادامه داده است.

انجمن، از تهیج عمومی و فراخوانهای کور و بی هدف خود داری کرده است. همواره تلاش داشته با آگاه ساختن مردم و جوانان نسبت به مرام و مسلک اهریمنی اسلام، با آموزشهای پیگیر و تشریح لزوم فعالیتهای چه رزمی و پنهان و چه،  مبارزات مدنی و آشکار، از جان مبارزین و جوانان برومند ایرانزمین مراقبت نماید و از همین رو لزوم کوشش و مبارزه جدی را از روی وظیفه به سایر نیروها  در میدان، از جمله فرزند پادشاه فقید (شاهزاده رضا پهلوی) و مدیران شبکه های هواداری این شاهزاده  گوشزد نموده و خواستار حرکت در مسیر درست مبارزه و پذیرش مسوولیت بوده است.

اما همآنگونه که همه میدانند این شاهزاده و هواداران اش ترجیح دادند که در تمام این ۴۰ سال گذشته  خود را به کرگوشی بزنند و به نسل جوان پشت کنند.این شاهزاده دروغ میگوید زمانی که ادعا میکند در این ۴۰ سال  به فکر آزادی میهن بوده است. او در تمام این مدت خود را در پس تئوری‌های ایران ستیزانه ای مانند «مبارزات مدنی بدون خشونت»  که جوانان ایرانی را در مقابل دشمن خلع سلاح میکند و شعار «نخست سرنگونی سپس رفراندم» که نیروهای مبارز را با آینده‌ای نامعلوم و گنگ روبه رو میسازد، پنهان کرده است. هر دو این شعارها از آشپزخانه سپاه پاسداران برای طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی بیرون آمده است.

شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای فرار از مسوولیت و پوشاندن بدکرداریش، بی شرمانه مروج انفعال و  ناامیدی  بوده  و از سوی دیگر در هر حادثه ای بر موج جریانات و خونهای ریخته شده سوار شده تا با تکیه بر تبلیغات نوستالژیک از این نمد کلاهی برای خود بسازد. ما بارها از او خواستیم حال که مسوولیتی را پذیرا نیست، دست کم، به جای تخریب در روند مبارزات مردم، کنار بکشد و دهانش را ببندد. اما او و پبروانش با گستاخی تمام، هر نوع کجروی و اخلال که مورد تصور باشد را در صفوف مبارزین انجام میدهند. از جعل اسناد و پخش اخبار دروعین گرفته تا تغییر و دزدی کلیپ های آموزشی و تبلیغاتی انجمن پادشاهی ایران تا حتی نسبت دادن جان باختگان انجمن به خود، این بدکرداری ها گسترش دارد.

این جماعت حتی از سر خون «وحید صیادی نصیری» و «سپنتا» هموندان انجمن پادشاهی نیز نگذشته و همواره بی آنکه دست کم، کوچکترین راهکاری را در دفاع از مردم و جوانان ارائه کرده باشد، بر موج هر جنبش و اعتراضی سوار میشود و خونهای ریخته شده را مصادره به مطلوب می‌کند.

کارنامه فعالیت های این شاهزاده بسیار سیاه است و با گذشت زمان نیز تاریکتر هم شده است. اگر او ۴۰ سال پیش تنها یک جوان سر به هوای خوشگزران بوده است، او امروز تبدیل به حافظ منافع سپاه پاسداران درمیان مبارزین و جنگآوران شده است. اگر قرار باشد که بد کرداری این شاهزاده  را در اینجا فهرست کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. علاقهمندان میتوانند به گزارش های پیشین مراجعه کنند.

 •   تا کنون ما حتی یک مورد سراغ نداریم که این شاهزاده و همفکرانش در مبارزه با رژیم اسلامی دست به ابتکاری زده باشند و در راه مبارزه آزادی بخش ملی، پیش قدم باشند.
 •   تا کنون ما حتی یک مورد سراغ نداریم که این شاهزاده پس از مدتی تاخیر (او معمولا چند روزی نیاز دارد تا رکاب موج را برای سوار شدن پیدا کند) و با پشتیبانی رسانه های رنگارنگ ایران ستیز، خودش را قاطی جریان کند و آن حرکت مبارزاتی در مقابل دشمن شکست نخورد.
 •   تا کنون ما حتی یک مورد سراغ نداریم که سر و کله این شاهزاده پیدا بشود و شیرازه آن کار از هم نپاچد. او تا کنون حتی نتوانسته هواداران خودش را سر و سامان بدهد. چه برسد به دگراندیشان.
 • او معمولا در اوج مبارزات با کمک یکی دو رسانه غیر ایرانی و پرداخت دلارهای هفت تومانی خود را رهبر طبیعی آن جنبش معرفی میکند و روی این حساب باز  میکند که مبارزین واقعی و صاحبان اصلی نبرد ملی به خاطر سرنوشت مبارزه اعتراض نخواهند کرد. این درست هم آن روش آخوندهایی هست که بدون دعوت به مراسم عزاداری میروند تا با یک روضه، صاحب عزا را سرکیسه کنند.

 

کشتار ۶۸ پاکسازی ایدولوژیک، اعتراضات ۸۸ جنبش سبز اعتراضات دی ماه ۹۶ و کشتار سال آبان ۹۸

و دریدگی های رضا روز بروز بیشتر شد…

اجازه بدهید که نقش مخرب وی را در هم این خیزش ملی آبان ۹۸ وارسی کنیم. رضا پهلوی سالهای متمادی به بهانه انساندوستی خود را طرفدار «مبارزات مدنی بدون خشونت» معرفی کرده است (البته او منظورش خشونت مبارزین بر علیه ضحاکیان است). اما حتی در این زمینه که ادعای طرفداری میکند جز تکرار یک سری جملات قدیمی از «جین شارپ»، قدمی بر نداشته. در حالی که در این زمان انجمن پادشاهی ایران با بررسی شیوه های مبارزاتی جهانی و ملی طرح «فتح تهران» را با توجه به تجربه مبارزاتی ملی و جهانی طراحی کرده بود و نزدیک به چهار سال مورد بحث بود.

 

آیا همین بی شرمی و فرومایگی نیست که مردم را در هر جریان اعتراضی نا امید ساخته، جوانان را به خانه باز می‌گرداند و از این گذشته با سوگواری های ریاکارانه رژیم را پایدار و گستاخ تر می‌سازد؟ این رویه شامل حال بسیاری از افراد و احزاب تک نفره‌ی حلقه زده به دور او، هم می‌گردد و اخطار انجمن پادشاهی ایران اینبار جدی تر از همیشه است.

 

همگی بایستی بدانند بویژه پس از رخدادهای آبان ۹۸ و چهره گشایی رژیم ضد مردمی و آدمکش جمهوری اسلامی، اگر هر شخص نهاد و گروهی بدون در نظر گرفتن تدابیر دفاعی و امنیتی، و ترویج آموزشهای لازم خود را وام دار مبارزات مردم درون میهن قلمداد نماید در جبهه دشمن قرار داشته و پاسخگوی پیشگاه ملت ایران و مسوول خونهای ریخته شده و کمک به پایداری رژیم جمهوری اسلامی و همدستی با اوست.

این فرآیند عذری بدتر از گناه ترویج انفعال و فعالیتهای بی ثمر و ایجاد مانع برای رسیدن اخبار درست و آگاهی های لازم به جوانان درون میهن می‌باشد. طرح “فتح تهران” در جهت آموزش و دفاع جوانان درون میهن و طرح “راه کوروش” برای همراهی نیروهای برونمرزی و پوشش مسئولیتهای جهانی روی میز است و بطور باز منتشر شده است. از اینرو هیچکس قادر نخواهد بود جنبشهای اعتراضی درون میهن را بدون در نظر گرفتن این راهکارها رهبری یا حمایت نماید.  پذیرش صرف عنوان رهبری و یا عناوین نظیر آن مانند مدیریت گذار و غیره بدین منوال، خیانت به کشور و مردم ایران و توهین آشکار به جانباختگان، خونهای ریخته شده و خانواده های قربانیان بوده و نیروهایی که خودرا مبارز یا مخالف جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند بایستی به این مهم آگاه باشند.

با تمام این تفسیرها در گرماگرم اعتراضات آبان ۹۸ بازهم رضا پهلوی با تدبیری احمقانه تر از گذشته خودرا به میانه میدان پرتاب نمود تا مهر تایید دیگری بر بی لیاقتی های خود زده و بیشتر از آن جوانان پرشور آزادی خواه و پادشاهی خواه را به کشتارگاه بکشاند.
رضا پهلوی قطعا با هماهنگی هایی از درون مرز نام یکی از جانباختگان آبانماه بنام پویا بختیاری را در کانال خود بازتاب میدهدو طبق معمول اعلام سوگواری می کند (مرحله خون دزدی) و چند روز بعد با پدر پویا یعنی -منوچهر بختیاری- تلفنی صحبت کرده و نتیجه آن تماسها فراخوان ۵ دیماه برای حضور در گورستان بی بی سکینه کرج می گردد برای اعتراض به خونهای ریخته شده و در حالی رضا پهلوی این فراخوان را صادر می کند که در روزهای پیش کشتار جوانان در خیابانها به وضوح دیده شده و در چنین شرایطی قطعا با تجمعات اعتراضی، برخورد شدید تری صورت خواهد گرفت حال آنکه جوانان و مردم برای دفاع از خود حتی با وجود جمعیت زیاد در مقابل چنین رژیمی تا دندان مسلح نه آموزش دیده اند و نه قادر به مدیریت رخدادها هستند و دستگیری و سرکوب و کشتار به حد بالای خود می رسید. از این بدتر آنکه تقریبا تمامی گروههای مخالف جمهوری اسلامی و بسیاری از رسانه ها نیز با این فراخوان همراه شدند و یا تلویحا آنرا تبلیغ نمودند با امید به اینکه خونهای ریخته شده بیشتر بتواند برای آنها موقعیی گل آلود برای ماهیگیری بدست دهد و البته هدف اصلی رضا پهلوی قطعا مصادره موج اعتراضات و هیجانات انقلابی جوانان در آبانماه نبود چراکه در طول دوهفته مانده به ۵ دی هرگز برای مدیریت این فراخوان شخصا اقدامی نکرد.

خوشبختانه انجمن پادشاهی ایران سریع وارد عمل شد و به عنوان تنها نهاد واقعی حاضر در میدان جوانان و مردم از این دام گسترده آگاه ساخت و رضا پهلوی و همدستانش در ۵ دیماه از مردم ایران تودهنی سختی خوردند و حتی تا هم اینک که چند روزی از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی می گذرد نه رضا پهلوی و نه هیچکدام از مروجین اصلی و سرشاخه های اصلی فراخوان ۵ دی به مردم پاسخی نداده اند که چگونه شد که با آنهمه تبلیغات و داد و هوار برای یک خیزش بزرگ در سراسر ایران بپاس چله کشته شدگان آبان, تنها عده کمی در گورستان کرج حاضر شدند؟
آیا براستی این یک رسوایی برای همه آنهایی که ادعای رهبری انقلابی مردم را دارند نیست؟ یا بدتر از آن نبایستی دقیق تر شد و علت اینهمه رفتار ابلهانه و تخریبی را که تنها به بقا و اعمال سرکوب از سوی رژیم کمک می کند را، کمی عمیق تر بررسی نمود؟

 

براستی تفاوت رضا پهلوی با قاسم سلیمانی در کجاست؟ قاسم سلیمانی که مردم را تهدید به کشتار می کند و رضا پهلوی که مردم را به کشتارگاه فرامی خواند…

انجمن پادشاهی ایران همواره دسیسه ها، یکدستی و عهد و اخوت دستگاه اسلام را در ستیز با ایرانیان و فرهنگ ایرانی و پادشاهی کوروشی را بارها گوشزد کرده است و این سر آخر، اعمال خائنانه رضا پهلوی و همدستان موالی اش به مردم و جوانان ایران از چشمها پوشیده نماند و قطعا انجمن پادشاهی در وهله نخست با رضا پهلوی و در پی آن با تمام کسانی که چه کورکورانه و چه آگاهانه خط و مشی اورا پرورش دهند یا تبلیغ نماید به عنوان دشمن ایران برخورد نموده و برای نابودی آن اقدام خواهد کرد.

پس از بازخوردهای آبان ۹۸ ، اعمال سیاستهای رژیم در علل شکلگیری اعتراضات و همدستی سازمانیافته و فریبکارانه رضا پهلوی با این مجموعه از جریانات در سرکوب و کشتار جوانان تا ۵ دی ۹۸ جهت بقای رژیم و واکسینه کردن جمهوری اسلامی در مقابل موج اعتراضات سنگین جوانان در این برهه زمانی کنونی جای هیچ شکی را باقی نمی گذارد که رضا پهلوی خیانتکارترین و جنایتکارترین شاهزاده تاریخ ایران است و قطعا محاکمه خواهد شد.

 

 

پ.ن

قابل توجه کسانی که ادعای نابودی اسلام دارند و از پیشبینی و هشدار پنج دی ماه ما شاکی شدند به طوری که انگار یونجه آنها زیاد شده است باید بگویم زمانی که #استادفرودفولادوند و مهندس #جمشیدشارمهد اسلام ننگین و اهریمنی را میکوبیدند امثال شما با همین اسم سراسر تازی تان دنبال این بودید که نماز صبحتان قضا نشود ، 😏 همان زمان بود که برق خانه‌ی شما میرفت و وقتی می آمد صلوات میفرستادید
در حد و اندازه #انجمن_پادشاهی_ایران_تندر نیستید که نامتان را حتی به زبان بیاوریم
#تندر مرگ جمهوری اسلامی و اسلام در ایران خواهد بود
این ما هستیم که تمامش میکنیم شما هنوز یک لگد به گربه نزدید و نام خودتان را پارتیزان میگذارید و تا به آقایتان تندی میکنیم رَم میکنید.

همیشه به یاد داشته باشید این تندر بود که مبارزات مسلحانه را پیشنهاد داده و بر روی حرف خود مانده است
شما زیر بته ای ها چه دارید که رو کنید؟ حرف از شناسنامه میزنید؟
از دیرباز گفته اند کسانی که زیاد دم از چیزی میزنند کمبود آن را دارند.
سوابق و شناسنامه #انجمن_پادشاهی_ایران خار چشمان شما شده
ما نیاز به اثبات نداریم ما قدرت داریم و اینکه زوزه شما به هوا برخواسته مشخص است راه درست را میرویم و شما هنوز خیلی راه دارید که به اول خط ما برسید.

این را از من روزبهان ۵۰۱۰۷ به آن مردک بی مایه برسانید.

پاینده ایران
برقرار آیین ریشه ای
کوبنده تندر💪

روزبهان ۵۰۱۰۷

 

6 دیدگاه ها

 1. کثیف‌ترین «میرپنج» تاریخ

 2. شاهزاده رضا پهلوی را همه میشناسند و پر و مادر و پر بزرگ ایشان…شما خود را معرفی کنید با عکس و مکان و شغل…شماره تماس . email…..سپس که تٱییدی شخص شما مشخص شد سوال را مطرح خواهم نمود.

 3. با درود
  گرامیان نظر انجمن پادشاهی در مورد زدن هواپیمایی اوکراینی چیست و مبارزان چه خط مشی را بهتر است دنبال نماییند..
  .‌‌ با سپاس ک.ح

  پاسخ:
  زدن هواپیمای مسافرتی در قلب پایتخت مسلما چیزی است که دولت فعلی پاسخگوی آن باید باشد. حتی اگر فرض کنیم عوامل غیر دولتی اخلال کرده باشند.
  وظیفه مبارزین نشان دادن ناتوانی این سیستم و بسیج برای جانشین کردن این سیستم با آیین ریشه ای است. مبارزین به هیچ وجه نباید وارد بحث های مدیریتی بشوند. زیرا این خانه از پایبست ویران است.

 4. کوبنده تندر

 5. پاینده ایران

  برقرار آیین ریشه ای

  پاینده یاران انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *