سرخط خبرها
سرآغاز / سیاسی / بیانیه ها / به یاد «گردیه بانو»

به یاد «گردیه بانو»

شش سال پیش در چنین روزهایی «گردیه بانو» (زهرا بهرامی)، هموند دیرین و دلیر انجمن پادشاهی ایران را اعدام کردند.

بانو زهرا بهرامی در اواسط سال ۱۳۸۳ معا. به انجمن پادشاهی ایران میپیوندد و فعالیتهای تبلیغاتی و علنی خود را با نام  «گردیه» (برگرفته از نام خواهر بهرام چوبین) آغاز میکند. او پس از شرکت در تظاهرات اعتراضی در روز عاشورای حسین تازی، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ معا. در تهران دستگیر می‌شود و سرانجام پس از تحمل شکنجه های فراوان و تهمت های بی حساب، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۶۳۷۴ شاهنشاهی (۱۳۸۹ معا.) اعدام میشود.

رژیم درمانده اسلامی، خون او را ریخت تا بتواند از گسترش جنبش سبز که دیگر از کنترل ملی-مذهبی های شیعه در آمده و راه راستین نبرد با اسلام ۱۴۰۰ ساله را به خود میگرفت، پیش‌گیری کند. «داعش شیعه» با گل چین کردن قربانیان خود از میان پیوستگان به انجمن پادشاهی، بنا داشت که پسر عمو های اصلاح طلب خود را به  پیروی از «سید علی» مجبور کند.

شش سال پیش رژیم اسلامی با این سیاست قادر شد اصلاح طلب ها را در جبهه اسلام نگه دارد و یا بی اثر کند. بخشی از آنان مقاومت کرده و زندانی شدند، اما هیچکدام اعدام نشدند، بخش دیگر با شتاب خود را از مبارزه ملی دورکرده و منفعل شدند،  موسوی و کروبی بدون مقاومت به حصر خانگی خود خزیدند و پشت مبارزین میهن پرست را خالی کردند.

در مقابل در این شش سال انجمن پادشاهی ایران با گام های استوار به راه خود ادامه داد. درفش کاویانی را در ستیز با اسلام اهریمنی برافراشته نگه داشت. در هیچ یک از سیاستهایش تجدید نظر نکرد و حتی یک گام عقب ننشست و یا یک واژه از دستور کارش پاک نکرد. امروز به همت زنان و مردانی از نوع «گردیه بانو» دامنه اعتبار انجمن پادشاهی گسترش پیدا کرده و سیاست‌های انجمن پادشاهی تبدیل به فرهنگ عمومی مبارزان ملی گشته است.

امروز پس از شش سال می‌بینم که  «گردیه بانو» در فرد فرد جوانان میهن پرست زنده است، در حالی که وجود ناپاک آخوند و اسلام اهریمنی از کشور ما ایران در حال رخت بربستن است.  «گردیه بانو» شیردلانه به دشمن تازی تبار تاخت و در راه آزادی ايران جان خود را فدا کرد. ما امروز به روان پاک  گرديه بانو درود میفرستیم و پیمان خود را تجدید میکنیم که انتقام خون او را از دشمن بگیریم.

پاینده ایران، کوبنده تندر!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *