سرخط خبرها

مهر نیایش

 

یزدان پناه باد ، دیر زیوشنی شاد باد

به بهانه فرارسیدن ماه مهر

می ستاييم مهر را که آفريده اهورامزداست
برای خشنودی اهورامزدا می ستاييم او را با بهترين نمازها و ستايش بلند آوازگی و پيروزی باشد برای مهر ايزد ايزدی که مينوی است و داور روز پسين که بسيار شنوا و بيناست.می ستاييم مهر ايزد را و درود و ستايش می کنم ايزدی را که دارنده دشتهای فراخ است که چراگاههای سبزگون و گسترده اش بر گاهواره زمين آرامش بخش است و آسايش دهنده.ستايش پيشکش آن ايزدی که نگاهبان راست ترين گفتار است که نيکويی هايش از شمار فزون است .
پيکرش برازنده و بلند استوار و بسار تيز بين است که هميشه بيدار و بی خواب است .

که چون نگينی زرين پيرامون کشور را فرا گرفته که نگهبان پيمانهاست که همواره همه جا هست در درون کشور و بيرون کشور و فراز و فرود آن.

Mehr niayeshمی ستاييم مهر ايزد را و آن اهورای بزرگ بی همتا آفريننده آنرا می ستاييم با آيين دين با شاخه های سبز برسم  ، ماه را و آن خورشيد را ستارگان را و مهر را که سرور همه کشورهاست.

می ستاييم با همه جان آن ايزدی را که شکوهمند است می ستايمش با آيين دين آن ايزدی را که دارنده دشتهای رسته فراخ است .که آسايش بخش و نگاهبان سرزمين ايران است.

می ستاييم مهر ايزد خوش پيکر نيرومند را که هيچ گاه به دام فريب پای نمی افکند . می ستايمش که ره آورد ما می سازد آن بهترين بخشش اهورايی را ، آزادی و بهروزی و رهايی در داوری و تندرستی و پيروزی و پاکی و پارسايی. من می ستايم ـ می ستايم آن ايزد فرازين پايگاه گرفته را با همه جان و نيرو می ستاييم آن نيرومند ترين و سود رسان ترين ايزد را با آيين های دين با سرودهای دل انگيز از جان خاسته که با بهترين گفتارهای آيينی بهم آميخته اين همه را برای ايزد مهر که دارنده دشت های فراخ است.

و مزدا اهوراست که همه آگاهی از کردارهای راستين ستايشگرانه مردم دارد ، و پاداش اهورايی از آن زنان و مردانی است که نگاهداری آيين دين شان و ستايش آنان برای مهر ايزد به راستی و درستی باشد.

 

فرجام یافت با بهروزی و شاد کامگی

امروز امرداد روز از ماه مهر ۳۷۵۲ دینی زرتشتیان

ایدون باد ایدون ترج باد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *