سرخط خبرها

نیایش جشن نوروز

سرود و نیایش اوستایی برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده می شود:

ایتا. آت. یزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو…

دَیتی. کنامْچا. ایدْیونام. هْیتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه… اَشااُنامْ. آئَتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه. کودُ. زاتَنامْچیت. نَرامْچا. نااِئری نامْچا. یئِه شامْ. وَهِه هیش. دَائِناوْ. وَهنَینْتی. وا. وِنْگهِن. وا. وَاونَرِه. وا…

آت. ایتا. یزَه مَیدِه. وَنْگهوشْچا. ایت. وَنْگهومیشْچا. ایت. سْپِنْتِ نْگ. اَمِشهِ نْگ. یوَاِجِْیو. یوَاِسْوو. یوئی. وَنْگهِه اُش. آ. مَنَنْگهو. شْینْیتی. یاوْسْچا. اوُایتی…

7sin

تو را ای اهورامزدا می پرستم، که قانون اشا را بنیاد نهادی، آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی، کل جهان و همه نعمتها را نیک آفریدی – می ستاییم روان یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند – می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و دائم سودرسان هستند.

(باشندگان سر سفره دست در دست هم)

اَتَه جَمْیادَیته آفْرینامی (همان شود که آرزو کردیم). اَغْنی اَشوبیم (بشود که از اشون ها باشیم). هَمازوربیم. هَمازور کرفِه کاران بیم. دور از وَنا و وَناکاران بیم. هَم کرفه بسته کشتیان و نیکان و وهان هفت کشور زمین بیم. دیرزیویم. درست زیویم. شادزیویم. تازیویم به کامه زیویم. گیتیمان باد به کامه تن. مینومان باد به کامه روان. همازوربیم. همازور همااشوبیم. اشم وهو  و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا اهمایی هیت اشایی و هیشتایی اشم

امروز چهارشنبه برابر با اورداد سال ۳۷۵۰ دینی زرتشتیان

جشن نوروز؛ گاه بیداری و شکوفایی بر همگان خجسته باد

موبد مانترانو

یک دیدگاه

  1. dorod be in marde bozorg..no rozetan khojasteh.tof to tazi nameh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *