سرخط خبرها
سرآغاز / سخن روز / پاسخ به مخالفین سیاست مشت و گلوله سازگارا ، مخملباف ، شاهزاده رضا پهلوی

پاسخ به مخالفین سیاست مشت و گلوله سازگارا ، مخملباف ، شاهزاده رضا پهلوی

پاسخ به مخالفین سیاست مشت و گلوله
سازگارا ، مخملباف ، شاهزاده رضا پهلوی
اهمیت سطح فکری و نظری مبارزین
برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۴ می ۲۰۱۲
شرکت کنندگان: جمشید شارمهد

فایل های صوتی این برنامه:

2 دیدگاه ها

 1. دکتر سعید سکوئی

  سعید سکوئی

  تا سرنگونی حکومت تازیان و آزادی میهن با خون خویش متعهد میشویم و هرگز اجازه پایمال شدن قطره ای از خون جانباختگان توسط این رژیم ددمنش و پلشت را به هیچ فرد یا قدرتی نخواهیم داد, نه میبخشیم و نه هرگز فراموش خواهیم کرد, بهای آزادی را که خیلی هم زیاد است , تنها مبارزان و آزادیخواهان راستین مردم ایران میپردازند و اکثریت خاموش با بیتفاوتی و بیوطنی تمام از کنار ان رد میشوند و میوه چینان ان هستند.

  ننگ بر تمامشان باد که نه وطن سرشان میشود و نه ناموس و نه شرف و آبرو و تنها ذکر و خیرشان دلار و یورو و……. میباشد

  پاسخ مُشت، مُشت است… و پاسخ گلوله، گلوله… باقی هر چه باشد، بی غیرتی و بطالت است.

  یگانه راه پاکسازی، رهایی، و رسیدن به بهار آزادی بدور از آخوند و ملا و مفتی، نمایندگان ستم و تازی پرستی، از این گذرگاه می گذرد….

  جرثومه های خباثت و شرم و زنباره گی و بیگانه پرستی را، با همه دودمان کثیف و گناه آلودشان، در هر کجا یافتید، به آتش بکشید…..

  این یک خویشکاری و وظیفه ملی و میهنی است….. تنها با آتش پاک می توان بر 1400 سال دریده گی و جنایت و خیانت، اعدام و تیرباران و تجاوز و غارت، مُهر پایان زد باید همچون «کاوه آهنگر»، درفش آزادی خود را بدست گیرید، به دادخواهی خونبهای 1400
  ساله، هر جا آخوند، پاسدار، و عمله تازی پرست دیدید, او را به آتش بکشید و وی را از هستی سافط کنید…

  دودمان ملاها، و در راس همه، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و موسوی جنایتکار را، از ریشه بر کنید……..آتش چهارشنبه سوری نشانه ای از ایران کهن و آیین جاودانی فرزندان این آب وخاک، شادی بخش و خاطره انگیز هر ایرانی آزاده است،

  در حالی که این آتش به خرمن وجود ولی وقیح زبانه می کشد، و بنیاد پر فساد او را خاکستر می سازد.

  آری، در این شرایط، فرصتی به دست ما می آید که با آتش افروختن خود، ریشه خامنه ای، و دهها دوجین آیت الله ها و دیگر آخوندهای جنایت پیشه، این بیماری های واگیر و خطرناک را به سوزانیم و شر ۱۴ سده آن ها را از کشور و تاریخ خود کوتاه کنیم.

  اکنون ملت بزرگ ایران دریافته است که تنها راه نابود کردن این سرطان و میکرب های خطرناک، سوزاندن آن ها است.

  پاسخ مُشت، مُشت است… و پاسخ گلوله، گلوله… باقی هر چه باشد، بی غیرتی و بطالت است

  دکتر سعید سکوئی

 2. دکتر سعید سکوئی

  چه شباهت عجیبی است میان «آشتی ملی» و «شورای ملی» و «جبهه ملی ».

  چه شباهت عجیبی است میان «آشتی ملی» و «شورای ملی» و «جبهه ملی» و همه ملی های دیگر، که از یک حلقوم و از یک آبشخور می تراود …… اما، آریابانان آن سرزمین خوب ایزد، هیچ گاه فریب این واژه های «پر طمطراق» را نخواهند خورد، و ننگ سازش و همکاری با فرومایه های خلقی و ملی و مصدقی را بر خود هموار نخواهند کرد، بلکه وارون آن، آماده اند تا تاوان خیانت پیشه گی و بزه کاری های سران و هواداران و پشتیبانان گروهک ها و فرقه ها و دسته ها و سازمان ها و کولی های سیاسی اخته و فرو مایه را، در نخستین زمان ممکن، از جان هاشان بستانند…. شورای ملی، بمانند جبهه ملی، بمانند آشتی ملی، یک توتئه دیگر، دسیسه ساخت و پرداخت فراماسیون ، و خوش نشینان «الیزه» و «باکینگهام» و «کرملین» برای به چنگ آوردن بازمانده پیکارگران و کوششگران راه راستین رهایی ایران، و آریابانان ایران پرست است و بس….

  سی و اندی سال است که یاوه گویان، اخته های مادرزاد سیاسی، و غاصبان کُرسی های دروغ آلود راهبری، بی عرضه گی، فرو مایه گی، شرف فروشی، و حماقت خودشان را، با سر دادن شعارهای آبگوشتی «آشتی ملی» به نمایش خاص و عام گذاشته اند.. این بزدل های ژنتیک، گمان می برند که با بر شمردن این شعار فریبنده می توانند در دل غصابان و آدمکشان تازی نسب حاکم بر ایران جا باز کنند،

  و در کمین نشسته اند تا بلکه دری به تخته، و تقی به توقی بخورد و اینان به کرسی ریاست و راهبری دست یابند.. هر کسی از شاه و شاهزاده، تا گدا و آخوند زاده، چنین شعار فریبنده و بی محتوا را بپراگند، یک احمق و پادوی بیسواد بیشتر نیست… و پیش از روشن کردن حساب با آخوندهای حاکم، باید این مُرده خورها، اخته ها، فرو مایه ها و بزدل ها را، از صف ایران پرستان راستین پاکسازی نمود..

  1434 سال است که تازیان ، دمار از روزگار ایرانی درآورده اند…. پرهیخته ترین فرزندان ایرانزمین را به نام الله و اسلام و «مقدسات» مثله و کُشته و جزغاله کرده اند… جوانان ایرانی را زنده زنده در چهار راه و پستو، حلق آویز کرده اند، فرهنگ و نماد های فرهنگی ایرانزمین را به لگن (لجن) و گنداب کشیده و آبروی ایرانیِ سالار و سرور را در جهان بر زمین کوبیده اند…

  با این همه، این کوته آستینان دراز دست، در خوشی و آسایش فرنگ، دَم از «آشتی ملی» و بخشودن عمله ستم و تازی تبار می نند… همه عوامل ستم، ریشه داران تازی، دژمنان ایران، با همه اهل و فامیل و تیره و دوده شان باید برای یکبار و همیشه، از ریشه سوزانده و از میان برداشته شوند…

  چنگار (سرطان) را باید از ریشه و برای همیشه خشکاند، نه این که با کپسول های «بخشودنی»، در پستوی متعفن فرهنگ تازی حاکم بر ایرانزمین نگاهداشت… آنها که می خواهند به نام «دموکراسی» و «آشتی ملی»، همه آن ماسک زنان بی چشم و رویی که بهترین، شادترین، و برازنده ترین فرزندان این میهن آریایی را با جراثقال و طناب آویزان کردند، مشمول آشتی ملی کنند…

  کسانی که می خواهند؛ ملا «کروبی»، فراماسیون زاده شلغم بسر دزد و کلاهبر ، و رفیق گرمابه اش «موسوی» بی پدر و حرامزاده را، مشمول آشتی کنند… آنان که می خواهند؛ هر یک از عمله ستم، بسیحیان جان بر کف اسلام ناب محمدی را، که با تیغ و اسید به جان دختران و زنان ایرانی افتاده و زندگی مردم ایران را در شیشه کرده اند، مشمول آشتی ملی گردانند پس از 35 سال، همان راهکارهای «شاهپور بختیاری» -فرومایه خان ضد شاه- که در همان اوایل پیکارش!! در سال می فرمودند: «در خیابان ها به هم که می رسید، لبخند بزنید…..» و یا «در چهار راهها، چراغ های اتومبیل هایتان را روشن نگاهدارید….»، و یا یه بهانه ردهمایی ها و انجمن های ورزشی، «شمع بیفروزید..»… تا بدین وسیله رژیم انیرانی ساقط گردد!!!

  مرگ بر شما باد: از هر تیره و نژاد و پشته ای که هستید…. مرگ بر شما بی مایه های ستم پیشه و همکار ستمباره باد؛ که راه پیکار رهایی بخش با اژدهای هزار سر تازی، که با خون مردم ایران، و حراج سرمایه های آینده گان این سرزمین، بر سر کار مانده را، با خوش نشینی و شعبده بازی های جهان «دموکراسی!!!» فراماسیونی اشتباهی گرفته و به بازی گرفته اید…

  اگر رضا شاه بزرگ، آن اسپهبد زنده تاریخ ایران، امروز زنده می بود، و چنین راهکارهای آبگوشتی نوه خود را می دید، یقین، بیضه های وی را کشیده و خوراک کرکس ها می کرد…..

  این بزدلان و ماله کشان همدست رژیم، گمان می کنند که با چنین راهکارهای آب دوع خیاری، رژیم به هراس افتاده، دست پاچه می شود. وانگهی نمی اندیشند که این دقیقا خوراک رژیم برای تبرئه در بازار جهانی بشر دوستان!! است تا به دنیا بنماید که مردم و باصطلاح اپوزیسیون، تا چه اندازه از آزادی برای تجمع و بیان دیدگاههایشان آزادند….

  بی هوده نیست که همه مزدوران و کمر بسته های رژیم آخوندی به همراه سدها و هزارها سایت «هوادار شاهزاده بی تاگ و تخت» از بام تا شام این سخن و فرمان یاوه را، پخش می کنند…

  همه کور خوانده، و هیزم برای آتش کشیدن خود فراهم می کنند، زیرا، فرزندان راستین این مرز و بوم، هر یک از مفسدان و جانیان و خونریزان و انیرانی ها را، اگر هفتاد کفن هم بپوسانند، از گور بیرون کشیده و در خیابان با حضور دوربین های جهانی، به آتش خواهند کشید، تا دریابند که با ایرانی، معامله به پَستی و خواری و فرومایه گی نکنند…. ایرانی راستین، با دژاندیشی، ددخویی، و ویرانگران ایران و جهان، آشتی ندارد، و تا خشکاندن ریشه و دوده آنها، به بهای از دست شستن جان و هست خویش، می رزمد.

  دکتر سعید سکوئی

  بازیهای کودکانه «نافرمانی مدنی»،شورای ملی‌،، مجمع ملی.

  من سعید سکوئی نه سبز هستم و نه سرخ, خط من حفظ تمامیت ارزی کشورم وسرنگونی و براندازی و در نهایت بیرون راندن اشغالگران تازی از میهنم چیز دیگری نیست،

  من همانم که با تمام ذرات وجودم از رژیم اشغالگر و خونخوار اسلامی در میهنم متنفرم و خواهان براندازی و سرنگونی این رژیم تازی صفت در کلیت و تمامیت اش هستم. با بازیهای کودکانه «نافرمانی مدنی»،شورای ملی‌،، مجمع ملی‌ ،، ما هستیم،، نهاد مردمی ،رستاخیز ملی‌, سفارت سبز، سبز موسوی و کروبی ،طرح فراخوان رفراندوم ، سلطنت طلبان سبز، «شیوه های مسالمت آمیز» ، جنبش هخا و و و ،و هر پروژه نظیر اینها که در طول ۳۴ سال گذشته به عنوان نیرو‌های باز دارنده که هدفشان مستقیم و غیر مستقیم چیزی جز منافع اربابان این رژیم (۵+۱ و روسیه و چین و چند کشور بزرگ و کوچک دیگر)و حفظ و بقای این رژیم خونخوار نبوده است و یا بطور مشخص تر با شیوه های مردم فریب، پیشنهادی جهانخواران و پشتیبانان رژیم آخوندی یا بهتر است بگویم رژیم دکان دارن دینی ، همچنین راهکارهای اپوزان اخته و مزدوران و جیره خواران رژیم در سراسر حهان، نمی توان کار خونریزترین، ستمکارترین، ددمنش ترین، و بیگانه پرورترین رژیم حاکم بر تاریخ ایران را، بکسره کرد…..

  در تاریخ ایران و جهان اتفاق نیفتاده است، و این بار نیز نمی شود… آب در هاون نکوبید، و بی هوده فرزندان و یاران و جگر گوشه هایتان را به امیدهای واهی و فراماسیون ساخته «جنبش سبز» و «نافرمانی مدنی»،شورای ملی‌،، مجمع ملی‌ و دیگر خیمه شب بازی های بیگانگان، به مسلخ اعدام و نیرباران و سیاهچال ملاها، روانه نکنید……باید همچون «کاوه آهنگر»، درفش آزادی خود را بدست گیرید، به دادخواهی خونبهای 1400 ساله، هر جا آخوند، پاسدار، و عمله تازی پرست , و هر آن کس که در طول ۳۴ ساله گذشته دستانش به خون و مال و شرف و ناموس ایرانیان آلوده است دیدید, او را به آتش بکشید و وی را از هستی سافط کنید… دودمان ملاها، و در راس همه خامنه‌ای ، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و موسوی جنایتکار را، از ریشه بر کنید……..

  من و یارانم و تک تک هموطنانی که همین خط سیاسی را پایبندند متعهد میشویم و هرگز اجازه پایمال شدن قطره ای از خون جانباختگان توسط این رژیم ددمنش و پلشت را به هیچ فرد یا قدرتی نخواهیم داد, نه میبخشیم و نه هرگز فراموش خواهیم کرد, رژیم و حامیان رژیم در هر کجا بدانند که سرنوشتی که برای سربازان, درجه داران, افسران, امیران ارتش شاهنشاهی ایران و غیر نظامیان در طول ۳۴ ساله گذشته چه در درون و چه در خارج رقم زدید دهشتناک تر از آن در انتظار شما جانیان و خائنین خواهد بود

  من نه سبز هستم و نه سرخ, خط من حفظ تمامیت ارزی کشورم وسرنگونی و براندازی و در نهایت بیرون راندن اشغالگران تازی از میهنم چیز دیگری نیست ،

  من همانم که با تمام ذرات وجودم از رژیم اشغالگر و خونخوار اسلامی در میهنم متنفرم و خواهان براندازی و سرنگونی این .رژیم تازی صفت در کلیت و تمامیت ش هستم من سعید سکوئی در این روز شنبه ۶ ماه آوریل ۲۰۱۳ : با قدرت و شهامت اعلام می‌کنم و امیدم جز این نیست که در تاریخ برون مرزی ما وطن پرستان راستین ثبت شود، ( که این پروژه هم ( شورای ملی‌… مجمع ملی‌ ) همچون پروژه‌های نظیر ،،، جنبش هخا،،، رستاخیز ملی‌ (عقاب) پروژه ،،،طرح فراخوان رفراندوم {رضا پهلوی،، محسن سازگارا،،علی‌ رضا نوریزاده ،، و سبز پوشان امروزی} پروژه یک میلیون امضا،،،و پروژه اتحاد اصلاح طلبان سبز دولتی و سلطنت طلبان برون مرزی شاخه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی با آویزه‌های سبز . و چند ده کنفرانس‌های سر کار گذاری در اروپا و آمریکای شمالی در طول دست کم ۱۰ ساله گذشته. چیزی جز اتلاف وقت و یک بازی و سرگرمی برای برون مرز و در نتیجه دادن امتیاز به رژیم کثافت آخوندی در این برهه از زمان برای گذراندن انتصاباتش و گرفتن همان مشرویییتی که نیازمند آن است از نظر شرایط سیاست های خارجییش و خریدن وقت بیشتر برای بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های خارجی‌ و در نهایت در بحرانی‌ترین دوران ۳۴ ساله این رژیم تا می‌بایست با اماجی از حملات مخالفان و دشمنانش در برون مرز باشد ،

  میبینیم که با این پروژه شورای ملی‌ چگونه اربابان رژیم اسلامی در برون از ایران و خود رژیم باز هم با پروژه دیگری ،چگونه در این برهه حساس از تاریخ میهنمان چه تیر زهراگینی را در قلب تک تک وطن پرستان شلیک کردند و هر روز شاهد خون ریزی بیشتر این قلب‌های عاشقان ایران زمین و دشمنان خونی این رژیم کثافت تازی صفت و خونخوار هستیم.

  دکتر سعید سکوئی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *