سرخط خبرها
سرآغاز / پرسش و پاسخ / مبدا تاریخ شاهنشاهی که انجمن استفاده میکند چیست؟

مبدا تاریخ شاهنشاهی که انجمن استفاده میکند چیست؟

مبدا سال ۶۳۷۶ شاهنشاهی، پادشاهی کیومرث و آغاز دودمان پیشدادیان است. باید توجه داشته باشید که این تاریخ آغاز استقرار سیستم کشورداری به شیوه «پادشاهی» و در «ایران» است و نه مبدا آریایی و یا میترایی و یا زرتشتی.

آنچه که در ۳۶ سال پیش از سوی مجلش شورای ملی در زمان پادشاه آریامهر به تصویب رسید و تاریخ ۲۵۰۰ ساله نام گرفت آغاز تنها یک سلسله از تاریخ ایران که هم آن آغاز دودمان هخامنشی باشد بوده است و به غلط تاریخ شاهنشاهی نام گرفته است. بی شک دودمان هخامنشی به دلیل کیفیت بی نظیرش یکی از پر افتخارترین سیستم کشورداری را در جهان بوجود آوردند اما پیش از دودمان هخامنشی سلسله های دیگری مانند ماد ها و پیشدادیان بر ایران با درایت کامل حکومت میکرده اند که هم «ایرانی» و هم «پادشاهی» بوده اند.

علت تصویب تاریخ ۲۵۰۰ ساله در زمان پادشاه آریامهر، حضور «ناسیونالیسم شیعه» در همه ارکان دولتی ایران بود (به قانون اساسی مشروطه توجه کنید) که در همه زمینه ها به جنگ شیعه و سنی خود ادامه میدادند. از آنجا که سلسله «ماد» اجداد کردهای سنی بوده اند طراحان این تاریخ گذاری با نفرتی که از برادران سنی خود داشتند از انتخاب مبدا درست و واقعی هم «پادشاهی» و هم «ایرانی» باشد خودداری کردند.

انجمن پادشاهی ایران از استفاده مبدا تاریخ ۱۳۹۱ خودداری میکند زیرا مبدا این تاریخ نه تنها کوچ محمد از مکه به مدینه نیست بلکه مبدا ضد ایرانی آن به تخت نشستن معاویه است. اما ما در نوشته های رسمی انجمن پادشاهی ایران، این تاریخ را معاویه‌ای مینامیم و با کوتاه شده آن «معا.» مشخص میکنیم. مانند:

امروز ۲۴ فروردین ۶۳۷۶ شاهنشاهی (۱۳۹۱ معا.)

در زمینه انتخاب مبدا سال ۶۳۷۶ شاهنشاهی ایران مطالعات زیادی انجام شده است و مطالعات با توجه به فعالیت و اکتشافات باستانشناسی اخیر پایان نیافته است. آنچه که پیش از تصویب این مبدا، یعنی به تخت نشستن کیومرث، توسط انجمن رایزنان (مجلس قانونگذاری کشور پادشاهی ایران) باید انجام گیرد محاسبه دقیقتر و در صورت لزوم تصحیح آن در زمان قانونگذاری خواهد بود.

2 دیدگاه ها

 1. Mina Joon
  2012-05-08 5:59 ق.ظ

  Abadaa eenjuri nist keh nist!
  Paadeshaahieh Kiumars az 7374 saaleh pish bud!
  ——————————————————————
  درود برشما
  باسپاس از شما چنانچه این تاریخ را بیشتر توضیح دهید ومنابع ومستندات را اشاره نمائید.

 2. Abadaa eenjuri nist keh nist!
  Paadeshaahieh Kiumars az 7374 saaleh pish bud!
  Zamani keh Aryayiha jodaa shand va beh falateh IranZamin(hamun bakhshi keh emruz Iran naamideh misheh) umadand!
  Nowruzeh emsaal 7374 saaleh pish bud!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *