سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / آموزشهای آیین بهی / نیایش نوروز اشو زرتشت

نیایش نوروز اشو زرتشت

خشنه اثره اهوره مزداو

بکوشیم تا آیین راستی وخرد نیز که برگرفته ازفرهنگ باستانی ایران است برجهانیان آشکار گردد

سرود و نیایش اوستایی زرتشتیان برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده می شود:

ایتا. آت. یزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو…

دَیتی. کنامْچا. ایدْیونام. هْیتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه… اَشااُنامْ. آئَتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه. کودُ. زاتَنامْچیت. نَرامْچا. نااِئری نامْچا. یئِه شامْ. وَهِه هیش. دَائِناوْ. وَهنَینْتی. وا. وِنْگهِن. وا. وَاونَرِه. وا…

آت. ایتا. یزَه مَیدِه. وَنْگهوشْچا. ایت. وَنْگهومیشْچا. ایت. سْپِنْتِ نْگ. اَمِشهِ نْگ. یوَاِجِْیو. یوَاِسْوو. یوئی. وَنْگهِه اُش. آ. مَنَنْگهو. شْینْیتی. یاوْسْچا. اوُایتی…

تو را ای اهورامزدا می پرستم، که قانون اشا را بنیاد نهادی، آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی، کل جهان و همه نعمتها را نیک آفریدی – می ستاییم روان یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند – می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با منش پاک زندگی می کنند و دائم سودرسان هستند.

(باشندگان سر سفره دست در دست هم)

اَتَه جَمْیادَیته آفْرینامی (همان شود که آرزو کردیم). اَغْنی اَشوبیم (بشود که از اشون ها باشیم). هَمازوربیم. هَمازور کرفِه کاران بیم. دور از وَنا و وَناکاران بیم. هَم کرفه بسته کشتیان و نیکان و وهان هفت کشور زمین بیم. دیرزیویم. درست زیویم. شادزیویم. تازیویم به کامه زیویم. گیتیمان باد به کامه تن. مینومان باد به کامه روان. همازوربیم. همازور همااشوبیم. اشم وهو  و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا اهمایی هیت اشایی و هیشتایی اشم

نوروز باستانی یادگار  جمشید پیشدادی بر همگان خجسته و همایون باد

 وهشتواش روز از ماه اسپند  برابر با 29 اسفند ماه ، سال 3749

موبد مانترانو

3 دیدگاه ها

 1. نوروز همیشه پیروز را به همه مبارزان راستین راه رهایی میهن و بویژه تکاوران و دلاوران انجمن پادشاهی ایران شاد باش می گوییم.

  پاینده ایران
  کوبنده تندر

 2. باآرزوی پیروزی وکامیابی برای تمامی همرزمان و تکاوران تندر
  نوروزتان پر از شادکامی
  پاینده ایران و کوبنده تندر

 3. نوروز باستانی بر همه تکاوران تندر به بهروزی و پیروزی

  کوبنده تندر

  مرتد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *