سرخط خبرها
سرآغاز / فرهنگی / سروده ها / بمناسبت ترور دکترقاسملو بدست حکومت جمهوری اسلامی

بمناسبت ترور دکترقاسملو بدست حکومت جمهوری اسلامی

…. جیژنی تال ….
روژی خوش بوو!!!/خه لک ده چوونه ده ره وه/جوانتر بلیم/جیژن بوو/له ناو خه
لک باوبوو/
هاوری جیژنت پیروزبیت/بژی جیژنی خوت پیروزبیت/کچان،کوران،منالان و
پیرولاوه کان/ هه رکه ده گه یشتنه یه کتر/جیژنه
پیروزه یان لیک ده کرد/بی ئه وه
که ئاگایان له چی بی و/بزان چ کاره ساتیان به سه رهاتووه!/
به لام ئیواری سه یربوو / زور
که س جلی ره شی پوشی بوو/
ئاخ جیژن وجلی ره ش !؟/کاتیک
که شه وداهات به نه رره ی رادیوی حیزبی دیموکرات/پرمه ی
گریان له شار هه ستاو کیوه کانیش تیکرا به سه رخویان دادا/
کوتری پیک ئاسو تووره بوو/ رقی (رکی)هه ستا/له سه ر
به ردیک رووبه رووی کوردستان
هه لنیشت و تیرتیر گریا/بریاری دا
په ری به ره ش بگوری؟/بو؟/چی بووه؟/جا چیت ده وی بقه و
می؟/داگیرکه ران کوبوونه وه/
پیلانی چه توونیان دارشت/که لله
ی پرله ئاژاوه یان به کارهینا/تیکرا خویان هه لنوساندوو/فوویان له چرای
رووناکی کوردستان کرد،/ئه ی کوردستان،
،،/که ئاسمان وهه موو جیگات
به ته م و مژ پربوویته وه!/بلیی
ئه م خوره گیره راوه روژی تارمایی بی و برینی گه ل ساریژ بی که ئاواتی گه
لیکه؟/گه لیکی چه وساوو داماو/که به خوینی
هه زاران منال و لاوی کورد/ چاوه ری بوون تا به یداخی ئازادیان بو هه
لبدا!!/له ولاتی ئوتریش له وپه ری ئورووپادا شه هیدکرا/ته نانه ت
پابه ندانیشی نه یانتوانی خول و
ته رمیشی ببینن/ئه ی کوتری
پیک ئا،،،/به خوداوه ندی ئاشتی وئازادی سویندت ده ده م/
ئه گه ر چووی بو ئه وپه ری سنوور/ئه وجیگایه ی گلکوی ئازادیخوازانی لی
یه،!/ئاخ ،،،، /
یه لمازگونایش له ویی یه/جا بنواره/گلکوی سه رکرده ی کاروانی شه هیده به رزه کان
له دووره وه دیاره/له جیاتی ئیمه
/سه ری ریزت دابنوینه/بلی ،،،/له
لایان کولنه ده رانه ئه هد و
په یمانم پی یه/ئه ی ،،،،، /
مه شعه لداری ریگای ئازادی،،،/
هه ر ئاله گوریک رووبدا/ریگات
دریژه ی هه یه/ریگات دریژه ی هه یه،
(ئه سعه د ئه میری زه رزا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *