سرخط خبرها
سرآغاز / سیاسی / مکتب «وحشتناک» ایران

مکتب «وحشتناک» ایران

شاهنشاه کوروش در کتاب درسی

پیش از باز شدن مدارس کتاب تاریخ اول راهنمایی به دستم رسید. کتاب آن قدر باریک بود که مانند مجله زود به انتها رسید. گفتنی است که کتاب تاریخ پیش از اسلام نسبت به سالیان گذشته تفاوت چشمگیری نداشته است و آن چه درباره ی کتاب تاریخ از سوی برخی محافل مطرح می شود از سوی کسانی مطرح می شود که همه چیز خاتمی و رفسنجانی و موسوی را بهشت می دانند.
بر عکس آن چه فکر می کردیم نام شاهان به طور کامل حذف نشده. برای سالیان سال نام شاهان با سال حکومت در جدولی نوشته می شدند که حفظ کردن آن در هیچ دوره ای الزامی نبوده، این جدول ها اکنون حذف شده اند. جالب است بدانید درسی که در مورد انسانهای اولیه نوشته شده از درسی که تاریخ اشکانیان یا ساسانیان را دارد بزرگ تر است. شاید بنا بوده بر این که بچه های ما درباره ی انسان های اولیه و انسان های میمون نما چیزهایی بدانند تا بیشتر درباره رییس جمهور امام زمان بدانند. دیگر از حوادث زمان ساسانیان خبری نیست.
آوردن واکنش خسروپرویز به نامه محمد تازی هم «اقدام خلاف امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» بوده و از این رو حذف گردیده است
کوروش در این کتاب انسانی دین مدار، اخلاق مدار (بعید نبود بنویسند تابع ولایت فقیه) معرفی شده است. این درست نیست. اگر ترجمه لوح حقوق بشر کوروش را بخوانید، کوروش به آزادی مذهبی بابلی ها توجه می کند. آزادی مذهب بابلی ها تنها بخشی از حقوق بشر است که کوروش به بابل آورد. اگر کوروش مذهبی بود، روی لوح دین زرتشت را تبلیغ می کرد پس برای کوروش آزادی و حقوق بشر سرزمین میان رودان مهم تر از دین آن بوده است. این که کوروش می گوید من خدایان را به معابد شما بازگرداندم، تلاش کوروش برای بومی ساختن خود و افزایش محبوبیتش بوده است.
لازم است یادآور شویم کوروش مخترع حقوق بشر نبود. کسی بود که آن را از سرزمینهای آریایی به میان رودان و بابل آورد. کوروش هنگام نبرد با خنجر و سپر و نیزه بر اسب می نشست و جلوتر از همه می تاخت و از نوع اواخواهرهای مجموعه فعالین هم نبود.
برای شاهان دیگر با طرح نقش هایی از شکار از آثار باستانی کشف شده، کوشیده شاهان را خوشگذران، بیکار و متفرعن نشان دهد. اگر محمد و سلمان نقاشی کشیدن را در اسلام ممنوع نمی کردند، باید طرح محمد تازی در حال دویدن دنبال سوسمار و جوجه تیغی در بیابان های حجاز می دیدیم
شاهان ایران به شکار علاقه داشته اند. محمد چه طور که عطر، کشتن و زنبارگی را بهترین تفریح خود می دانست؟

در یک ماه گذشته سخنان اسفندیار رحیم مشایی از طبل های تو خالی مفسران قلابی و رسانه های بیگانه مانند کلام الله وحی انتشار یافت و هر آن کس که نفرتی از ناسیونالیسم داشت آن را فریاد زد تا آن جا که سادات آخر به این نتیجه رسیدند که ناسیونالیسم برابر با فاشیسم است و نمونه اش هیتلر و در نتیجه اش هر که ندای وا وطنا سر دهد یا سرباز گمنام امام زمان است  و این ابراز نفرت ها رنگ و بوی نفرتی را داشت که از پادشاه فقید داشتند. اما حقیقت چیست؟

مساله تازه ای نیست

ابراز مواضع ناسیونالیستی از سوی رژیم جمهوری اسلامی مساله ی تازه ای نیست. چه از سوی پاسدار باشد، چه از سوی نماینده ی کلاهبردار مجلس باشد، چه از دهان خمینی باشد که می گفت «میزان رای ملت است» هیچ کدام مساله تازه ای نیست و اوج آن پس از جنگ بود. این شعارها در آغاز برای مساله ی انرژی هسته ای نیز مهم بود. پس از آن که این شعارهای عوام فریبانه دیگر کارآیی نداشت و به همه چیز رسیدند، همه شعارهای سطحی ملی گرایانه را به دور ریختند. اکنون که کار گره خورده دوباره دارند شعارهای ملی گرایانه را سر می دهند. اما کار از کجا گره خورده است؟

شاه رهبر

رسانه های بیگانه تلاش کردند جهت گیری های ناسیونالیستی رحیم مشایی را به همه تعمیم دهند و ناسیونالیسم ایرانی را نوعی تابو نشان دهند. از دید برخی از رسانه های بیگانه ناسیونالیسم ایرانی تابو است، همان طور که انجمن پادشاهی تابو است. همان طور که مبارزه مسلحانه تابو است. بازگشایی تازینامه تابو است، بر عکس اسلام خوب است، بمباران افغانستان خوب است، بمباران غزه هم خوب است اما اگر ما بخواهیم سرنوشت خود را رقم بزنیم بد می شود.
در آن طرف، لوح حقوق بشر کوروش بزرگ به ایران آورده می شود، احمدی نژاد و رحیم مشایی حضور می یابند و چفیه ی نجس را گردن شخصی در لباس کاوه ی آهنگر، کسی دیگر درجامه ی کوروش و دیگری یک بسیجی چفیه می اندازد.
از سخنان رحیم مشایی و آوردن لوح حقوق بشر به ایران را که می نگریم، به مقاله تارنمای آیت الله دات نت (تندر دات نت) می رسیم که می گوید ولایت فقیه عین شاهنشاهی است و لباس روحانیون لباس مغ های زردشتی بوده پس خوب است که رهبر (رهبر گی) تاج به سر بگذارد و از این پس به او شاه رهبر یا رهبر شاه بگوییم…

هاله ی  نور ملی

هاله نور، چاه جمکران، به دنبال امام زمان گشتن سربازان امریکایی، علائم آخر الزمان، سید خراسانی… معصوم بودن رهبر مفعول، باکره بودن حضرت سید علی خامنه ای، از مریم باکره تر بودن آقا مجتبی ، معصوم اکتسابی بودن، حکومت امام زمانی و همه اینها یک حربه بود. هوشمندانه نبود ولی شیوه ای بود برای بخشیدن مشروعیت به خود و کنار زدن آخوندها (رقبای قدرت و ثروت)

پس به نظر می رسد که رژیم به دنبال درست کردن ظاهر ملی گرایانه هاله نور ملی پس از هاله ی نور اسلامی است. اگرچه این تلاش ها از اول شکست خورده هستند، اگر این کار به منظور فریب دادن مردم و کاهش نفرت با ایجاد چهره ای ایرانی باشد مساله ی تازه ای نیست چرا که با همه این تشییع جنازه شهیدان جنگ و مساله ی غنی سازی هسته ای این راه را رژیم رفته است.
و این علف که به آن چنگ می زنند حبل الله نیست و به دادشان نخواهد رسید. حداقل تا آنجا پیش رفته اند که غربی ها احمدی نژاد و دولت کودتا را به عنوان مذاکره کننده ی منافع ملی ایران به رسمیت می شناسند. پس مصرف خارجی وجود دارد و البته دولت کودتا از سوی غربی ها حامی منافع ملی شناخته می شود.
این میان شماری از دشمنان ایران و ایرانیت که نفرتی این چنینی از پادشاه فقید ایران داشتند فرصتی می یابند تا ناسیونالیسم را محکوم کنند. همه ی دیکتاتورها ملی گرا می شوند. هیتلر ملی گرا بود، صدام حسین یک شبه ملی گرا شد، استالین، عمر البشیر، ایدی امین، همگی در حال ملی گرا شدن هستند. کمی انصاف داشته باشید، به آن سرعت که صدام را یک شبه ملی گرا کردید رهبر شما یک شبه مجتهد و ولی فقیه نشد!

شاهنشاهی نه ملی گرایی

ایرانی بدون ملیت و ایرانیت همواره در غربت است. چه در ایران باشد چه نباشد. گروه های مبارز کرد بدون ملی گرایی ایرانی تنها عده ای هستند که دهه ها پس از انقلاب در انتظار گرفتن امتیازاتی هستند که به آن نرسیدند. جندالله بدون ملی گرایی به یک گروه تجزیه طلب تبدیل می شود. بدون ملی گرایی شما گروهی می شوید ناتوان و بی هدف که برای مذاکره با رژیم کوتاه می آید. حاضر می شوید از منافع اساسی بگذرید. همه ی کسانی که پرچم شرق و غرب و اسلام داشتند هیچ کدام به جایی نرسیدند. همه ی کسانی که در برابر ما صف آرایی کرده اند چه رژیم و چه بخش های قلابی اپوزیسیون از پاک منشی کوروش، خرد اشکانیان و دلیری بابک خرمدین بدشان می آید. مکتب ایران مکتب شاهنشاهی است. این افتخار ماست که شاهنشاهی را معنی کردیم. شاهنشاهی مکتب اتحاد، خرد و چاره جویی است. گرایش به شاهنشاهی، این که دو هزار و پانسد سال پیش چه داشتیم که اکنون نداریم، اسلام چه چیزهایی را از بین برد که دیگر به دست نیامد، زمان انوشیروان چه داشتیم که دیگر نداریم و به زبان رژیم درمانده باستان گرایی افراطی ما را به اندیشه واداشت تا جامعه ی آن دوران را مورد بازبینی قرار دهیم. امپراتوری ایران پیش از یورش تازیان همواره بزرگ ترین امپراتوری جهان بود و همه آزاد بودند، امروز ایران بدبخت ترین مردم را دارد.
پرواضح است که ملی گرایی و بهتر بگوییم، فرهنگ شاهنشاهی بخشی از آن چیزی بوده که اتحاد را به وجود آورده است. وقتی ابولقاسم فردوسی می گوید چو ایران مباشد تن من مباد، پس در دوران درخشش ایران، پشت کردن به ملیت و توهین کردن آن بسیار ناپسند بوده است.
اتحاد نه به این معنی که اتحاد بی قید و شرط و بیان شعارگونه ی این مطلب به وجود آورنده ی اتحاد است، اتحاد بر اثر فعالیت هم جهت شکل می گیرد، اگر فعالیتی نباشد همکاری و اتحاد به وجود نمی آید همچنان که اگر رودها خشک شوند، دریاچه ای شکل نمی گیرد.
خرد گرایی ندایی است که دستور می دهد چه روشی را باید به کار برد. با این تعریف، مرز مبارزه مسالمت آمیز و مبارزه خشونت گرا بی معنی می شود. موجب می شود کوروش نیزه و خنجر با خود داشته باشد و گاه از در گفتگو وارد شود.  پادشاهان ایران پیروزی خود را با شمشیر به دست نیاوردند. آنان پیروزی خود را با تدبیر به دست آوردند.

برقرار آیین ریشه ای
پاینده ایران
کوبنده تندر
پرساوش

2 دیدگاه ها

 1. سهند آرتان

  مزدوران رژیم جمهوری اسلامی انیران ( ضد ایران) به مانند کودکی که تحت تاثیر دشمن، مادر خود را نمی شناسد و به گونه ای هدایت می گردد که می خواهد به مادر خود تجاوز نماید، گردیده اند و اسلام ناموسشان را به دست خود آنان مورد تعرض قرار می دهد.
  زاویه دید این افراد به درود چاه جمکران تنظیم گردیده و هر چه بصیرتشان بیشتر می گردد درود چاه را به همراه فضولات امام زمان مبارکشان بهتر و بیشتر مشاهده کرده و مستفیض می گردند.

 2. محمد امیر

  سلام خدمت شما…
  من یک دانشجو هستم و با فیلتر شکن مطالب شما را در فضای سایبر دنبال میکنم.
  هر بار که مطالب شما را میخوانم بصیرتم زیاد میشود و پایبندیم به ولایت فقیه بیشتر میشود
  با تشکر از تلاشها ی بی وقفه ی شما.
  نه سازش نه تسلیم///سید علی ما هستیم

  پاسخ:
  خوب اگر از خواندن این سایت بصیرتت زیاد میشود به آن رهبر مفعول خامنه ای بگو این سایت و بقیه سایتهای ملی را فیلتر نکند تا حسابی بصیرت همه زیاد بشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *