سرخط خبرها
سرآغاز / آموزشی / شکستن عنصر ترس ، این کتاب می کوشد عنصر ترس را درجان باورمندان جای دهد

شکستن عنصر ترس ، این کتاب می کوشد عنصر ترس را درجان باورمندان جای دهد

این کتاب می کوشد عنصر ترس را درجان باورمندان جای دهد، تا بتواند با ترساندن، آنها را وادار به جنایت نماید. ترس از چیز بزرگتر، برای اینکه به جهنم نروی و ترا آتش نزنم برو آن آدم را بکش، برای اینکه به جهنم نروی و ترا آتش نزنم برو آن اموال را مصادره کن. برای اینکه به جهنم نروی و ترا آتش نزنم کسانی که مخالف من هستند را سر ببر… این همان ترس بزرگ است که وادار می کند تا دراسلام دست به جنایت های بزرگ بزنند… تاامروز تمام جنایت ها زیر پوشش ترس بزرگ بوده است.

مشاهده این برنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *