سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد / برنامه های رادیو تندر در ماه اردیبهشت

برنامه های رادیو تندر در ماه اردیبهشت

برگزیده ای از برنامه های رادیو تندر در ماه اردیبهشت.

بررسی واکنش ها نسبت انتشار مقاله در «وال استریت ژرنال»

۲۶ اردیبهشت ۶۳۷۴ برابر با ۱۶ ماه مه ۲۰۱۰

شرکت کنندگان: جمشید شارمهد، کژدم، نیکدیل و دکتر اعتمادی

.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

.

برنامه ویژه اعدام ۵ تن از دلآوران ایران زمین
۱۹ اردیبهشت ۶۳۷۴ برابر با ۹ ماه مه ۲۰۱۰

جمشید شارمهد به همراه کژدم در باره اعدام ۵ تن از فرزندان ایران و پیآمدهای آن گفتگو میکنند. چرا رژیم قربانیان را از میان یاران انجمن پادشاهی ایران و پژاک انتخاب کرده است.

یک روز پس از ۱۱ اردیبهشت.