سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد / آنچه گاندی گفت …

آنچه گاندی گفت …

برگزیده ای از برنامه های رادیو تندر
برگزیده ای از برنامه های رادیو تندر

۱۸ بهمن ۶۳۷۳
جمشید، دکتر اعتمادی و نیکدل

این روزها در باره گاندی و نقش او در مبارزات بدون خشونت بسیار نقل و ستایش شده است. اما او در بررسی رفتار دشمنان، گفته زیبایی دارد که ما درستی آن را در رفتار دشمنان «انجمن پادشاهی ایران» به روشنی میبینیم:

اول تو را نادیده میگیرند،
بعد به تو میخندند،
بعد با تو درگیر میشوند،
و بعد تو پیروز خواهی شد . . .

سیاست مرتجعین مسلمان، چه از نوع حکومتی آن مانند احمدی نژاد و خامنه‌ای، و چه از نوع اصلاح طلب و ملی مذهبی آن، در قبال «انجمن پادشاهی ایران» نیز به هم این گونه است که زنده یاد گاندی ترسیم میکند.

زمانی که فرود فولادوند برای نخستین بار پشت تلویزیون رفت و آیه های‌تازی‌نامه (قرآن) را واژه به واژه برای بچه های این آب و خاک معنی کرد، هر دو این جماعت نخست جدی نگرفتند و در آرزوی اینکه یک خرمذهب فلسطینی و یا لبنانی به زودی کار او را تمام خواهد کرد، خندیدند. آن‌وری ها یعنی مسلمانان حکومتی گفتند این دسیسه صهیونیسم جهانی است علیه اسلام عزیز و به گمان اینکه این یک عامل فشار است با قدرتهای بیگانه وارد مذاکره شدند و باج دادند و این‌وری ها یعنی ملی مذهبی‌ها گفتند رژیم میخواهد «اپوریسیون» را بد نام کند. امروز ما میبینیم که گلواژه های فرود فولادوند راهنمای هر مبارز میهن‌پرستی است که به صورت جدی برای میهنش میجنگد. امروز میبینیم که در سایه آموزشهای اوست که مهر «سکولاریسم» و «جدایی دین از حکومت» بر جنبش ملی ما خورده است.

زمانی که ۶۰ نفر از هواداران انجمن در هواپیمای لوفت‌هانزا در قلب اروپا حرکت کردند و در مقصد پیاده نشدند، در هواپیما تحصن کردند و به جای گدایی آزادی از ابرقدرتها، برای نخستین بار بر خلاف سنت بچه سیدها، عدم دخالت آنها را در امور ایران خواستار شدند و نه دخالت آنها را، ما آن زمان نیز ناظر سخن آن‌وری ها بودیم که میگفتند اروپا از این کافرها پشتیبانی میکند و این‌وری ها که میگفتند و میگویند بدون پشتیبانی آمریکا و انگلیس دمکراسی در ایران پیاده نمیشود. امروز ما دیگر شاهد شکست فکری همه این میهن فروش ها هستیم. قدرت های بیگانه نیز زور بازوی جوانان ایران را چشیده اند و روی خر لنگ، دیگر سرمایه گذاری نمیکنند.

زمانی که انجمنهای شیراز پایگاه بسیج در حسینه شیراز را منفجر کردند نیز، نخست آن‌وری ها، وجود عمدی بودن انفجار را انکار کردند و این‌وری‌ها توانایی جوانان ایران را. هنگامی که واقعیت به گوش هر دو آنها سیلی زد، حمله را آغاز کردند. آن‌وری ها گفتند که کار، کار آمریکا و اسراییل است و این‌وری ها گفتند کار، کار رژیم است. آن‌وری ها گفتند که نمازگزاران خدا‌شناس کشته شدند و این‌وری ها گفتند اگر مرد هستید بروید سراغ کله گندهایشان. آن‌وری ها گفتند که بچه در مسجد کشته‌اند و این‌وری ها گفتند مبارزه با خشونت پیروزی نمیآورد. امروز جوانان ایران میدانند که زدن این رژیم با مشت و گلوله جزو حقوق آنهاست و برای به زیر کشیدن این رژیم از کسی اجازه نباید گرفت.

امروز که دیگر نقش و قدرت «انجمن» و تاثیرگزاری آن در مبارزات اخیر مردم ایران بر این پسمانده های عمر و علی آشکار شده است هر دو جناح حملاتشان را علیه «انجمن» شدت داده‌اند. هر دو جناح دیگر کمتر میخندند و همآهنگ با هم خطر را احساس میکنند و به هر شیوه ای که میتوانند در رسانه ها زوزه میکشند.

امروز حکومتی‌ها میگویند «انجمن» ساخته آمریکاست و اسیران ما را میکشند و ملی مذهبی میگوید «انجمن» ساخته رژیم است و این جوانان برای «راه حسین» کشته میشوند. و هنگامی که حقایق دیگر قابل کتمان نیستند، میگویند که بله یک عده ای هستند که این بچه ها را گول میزنند و آنها را به کشتن میدهند.

در حالی که فرود فولادوند درست میگوید:
«جانبازترین و فداکارترین نیرویی که در تاریخ برای ایران پدید آمده است ما انجمن پادشاهی ایران هستیم. در راه هستیم و میخواهیم این کشور آزاد بشود. میخواهیم ملت سرنوشت سربلندانه تاریخ خود را بازپس بگیرد. میخواهیم باج ندهیم. میخواهیم شر فقر و روسپیگری و اعتیاد را، شر خیابان‌خوابی و بدبختی، و شر فقر ۸۵ درصدی را از ایران بکنیم. میخواهیم دارایی های این مردم به خود این مردم تعلق داشته باشد . . . »

آقای میبدی، آقای نوری زاده، آقای داریوش همایون، آقای خوانساری و همه شما ناباوران به رستاخیز ملی ایران، پایتان را روی دم ما نگذارید. ما شما را به عنوان مخالف میپذیریم اما به عنوان دشمن همآنند دشمن با شما رفتار خواهیم کرد. این رژیم به دست جوانان ایران نابود میشود. سر راه ما قرار نگیرید.

صحنه سیاسی ایران ساعت به ساعت در حال تغییر است و این دگرگونی‌ها همه به سود نیروهای برانداز است. نیروی برتر در ایران «انجمن پادشاهی ایران» است که از هم این جوانان جان برکف ساخته شده است. قدرت برتر در ایران نه آخوند است و نه ملی مذهبی و نه پاسدار است. همه‌ی اینها، وقت و شانس خود را داشتند که به این کشور خدمت کنند اما تا کنون خیانت کرده‌اند. آنها به فکر منافع صنفی خود بودند و نه به فکر ایران. شما آقای نوری‌زاده به همراه هم این پاسدارها با «ژ۳» در ترک موتور، بچه های این آب و خاک را در خیابانهای تهران شکار کردید، فکر نکنید کسی از این کار شما میگذرد. نیروی برتر سیاسی در ایران قدرتهای بیگانه هم نیستند. از کنار میکروفنهای رسانه های بیگانه دوری بجویید و کارنامه خود را بیش از این ننگین نکنید. شما بی جهت فکر میکنید با وجود ما جایی برای شما در آینده ایران نخواهد بود. در سایه قانون اساسی پیشنهادی ما (آیین ریشه‌ای)، هر ایرانی میتواند سربلندانه در میهن خویش زندگی کند.

{فایل های سبک صوتی این برنامه برای ایران }
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

[فیلم این برنامه]