سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد / در باره جایزه حقوق بشر آیت الله منتظری

در باره جایزه حقوق بشر آیت الله منتظری

یکشنبه ۲۲ آذر ۶۳۷۳
جمشید:
در باره جایزه حقوق بشر آیت الله منتظری. {این برنامه پیش از مرگ وی اجرا شده است.}
نتیجه گیری از نبرد 16 آذر.
بیانیه قلابی ارتشیان.
مناسبات ما با دیگر مبارزین. تا کجا همراهی و تا کجا پافشاری بر سر مواضع؟

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]

فیلم این برنامه برای اینترنت با توان بالا:
[نمایش فیلم]