سرخط خبرها
سرآغاز / رادیو تندر / جمشید شارمهد / برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه مرداد ۶۳۷۳ (۱۳۳۸معا.)

برگزیده برنامه های رادیو تندر در ماه مرداد ۶۳۷۳ (۱۳۳۸معا.)

یکشنبه ۱۸ امرداد ماه:

حرکتها دارد به سویی میرود که دیگر دو جبهه بیشتر باقی نماند. انجمن پادشاهی در یک سو و رژیم در مقابل آن. ما خود را برای چنین شرایطی آماده کرده‌ایم.

در این روزها پرسشها افزایش پیدا کرده است و حتی نیروهای ملی مذهبی نیز دیگر پایبند به افکار خود نیستند و با صدای بلند دارند در باره آینده کشور فکر میکنند.
آن نیرویی که بتواند به پرسشهای کنونی پاسخ مناسب و قانع کننده بدهد رهبری جنبش را در دست دارد.

رژیم در مقابل انجمن پادشاهی سیاستی روشن مبنی بر نابودی آن را دارد. همآنگونه که ما نیز سیاستی روشن مبنی بر نابودی رژیم جمهوری اسلامی را داریم.
رژیم یاران ما را در دادگاهی نمایشی به همراه دیگر مبارزان محاکمه میکند. این یاران اسیران جنگی هستند و سنت مبارزاتی در ایران به کسی اجازه نمیدهد که به اعترافاتی که به زور شکنجه گرفته میشود استناد کند. رژیم در ایران مبارزین را شکنجه میکند، مجبور به ابراز اعترافات نادرست میکند و نمایش را میسازد اما در خارج از کشور «سربازان گمنام امام زمان …» مانند «رادیو فردا»، «تلویزیون بی بی سی» و افرادی مانند آقای «کشتگر» اعترافات را همچون واقعیات به همه معرفی میکنند.

پر واضح است که ملی/ مذهبی ها آنچنان راضی نیستند که نفوذ و اقتدار ۱۴۰۰ ساله خود را از دست بدهند. اما آیا بهتر نیست که از هم اکنون بر سر آیینی توافق کنند که دست کم برای ۳۰ سال آینده خود و فرزندانشان در آسایش زندگی کنند؟ منافع ملی/مذهبی‌ها نیز همآنند همه اقشار دیگر جامعه ایرانی در «آیین ریشه‌ای» حفظ میشود. برتری های تاریخی دیگر قابل قبول نیست.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *