سرخط خبرها
سرآغاز / آیین ریشه ای / پرسش و پاسخ در باره «آیین ریشه‌ای»

پرسش و پاسخ در باره «آیین ریشه‌ای»

۱- در «آیین ریشه‌ای» آمده است که پادشاه از حق هرگونه سرمایه‌گذاری در مراکز تولیدی و تجاری محروم است. اگر فردی شایستگی پادشاهی داشته باشد اما دارای سرمایه هنگفت، با او چگونه باید رفتار شود؟ آیا این سرمایه او مصادره خواهد شد و یا او دیگر شایسته نیست؟
[1]

۲- در «آیین ریشه‌ای» از اقتصاد «همسان» و یا «برابری» اقتصادی و یا اقتصاد «برابر و سوسیال» اسم برده شده است. این «همسانی» چگونه انجام میشود. آیا مقصود چیزی همآنند بلوک شرق و یا به قول مسلمانها «جامعه بی طبقه توحیدی» است؟
[2], [3]

۳- اگر به نظر شما رضا پهلوی در آیین ریشه‌ای جایی ندارد، آیا در باره بقیه خانواده پهلوی نیز هم این فکر را میکنید؟ و آیا انجمن پادشاهی کاندیدی را برای نهاد پادشاه معرفی خواهد کرد؟
[4]