سرخط خبرها
سرآغاز / آیین ریشه ای / گفتگوی تلویزیونی کدبان جمشید با سعید شمیرانی در تلویزیون آریا

گفتگوی تلویزیونی کدبان جمشید با سعید شمیرانی در تلویزیون آریا


ما نمیتوانیم دعوای امروز را به جنگ فردا بسپاریم. اتحاد و همسویی، هنگامی پدید میآید که ما از هم اکنون در باره اهداف خود فکر و گفتگو کنیم.

هیچ سخنی ابلهانه تر از این نیست که میگویند: «ما باید صدای ایرانیان را به جهانیان برسانیم.» جهانیان نمیخواهند صدای ایرانیان را بشنوند. و اگر هم بشنوند دردی از ما دوا نمیکنند، چون «جهان» با ما ایرانی ها تضاد منافع دارد. اگر بگویند: «ما میخواهیم صدای ایرانیان را به گوش ایرانیان برسانیم» ما بیشتر میپذیریم.

سیاست های نادرست شاهزاده رضا پهلوی در دو دهه گذشته نشان داده است که ایشان شایستگی هیچ گونه سمت سیاسی و یا مبارزاتی را ندارند. آخرین بیانیه ایشان در باره ۱۸ تیر نمونه یک فلاکت سیاسی است. سوگند نامه مهندس میر حسین موسوی به مراتب پیشرفته تر انقلابی تر و امروزی تر از این بیانیه است. و هر دو آنها فرسنگها با اهداف «انجمن پادشاهی» فاصله دارند.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *