سرخط خبرها
سرآغاز / بازگشایی تازینامه (قرآن) / سوره الفاتحة ، آیه های ۱ به بعد tn-001-001

سوره الفاتحة ، آیه های ۱ به بعد tn-001-001

اولین دروغ پزرگ از همینجا شروع میشه!

بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله مهربان و بخشاینده.

ما بارها در تمام گویش ها در تمام جاهایی که امکان گفتن بوده گفتیم که الله، عموما، حتی آن خدای راستین، آفریننده‌ی راستین، مهربان و بخشاینده نیست. دلیل اینکه الرحمن یا مهربان نیست و الرحیم یا بخشاینده نیست، خود آن چیزی است که در کره زمین اتفاق میافتد. به دلیل آنکه شما میبینید مثلا در قاره سیاه امروز می گویند نزدیک به ۱۶-۱۷ میلیون انسان در خطر مرگ مطلق در اثر گرسنگی هستند، آنوقت میبینیم مثلا ۸-۹ ملیون انسان سوئدی آنچنان میخورند، کار هم نمیکنند و میخورند. بیمار، آروق میزند دکتر می آید بالای سرش. سرش درد میکند ۶ تا آمبولانس در خانه اش است. نمیدانم بیمارستان هم میبرندش وسیله هایی را میبیند که آدم در خواب هم نیمبیند. ۸ میلیون، ۹ میلیون، ۱۰ میلیون، نمیدانم هر چند ملیون که سوئدی ها هستند.
آنوقت میبینید در تمام قاره آفریقا یک بی عدالتی وجود دارد و فقری وجود دارد که انسان وقتی نگاه میکند این صفوف فقیر دراز می‌آیند جلوی دوربین، بچه در بغل مادرش با کله گنده، گونه‌های استخوانی بر آمده بیرون، لپ های فرو رفته، یک تکه استخوان، چشمها بی حالت و بی رمق، درشت اما چهار انگشت رفته توی صورت، شکم به اندازه دقل، پایش از انگشت کوچک پای من باریک تر که روی پا نمیتواند بایستد، نه یکی، نه دوتا، نه صدها، که باور کنید ملیون ها انسان اینگونه است.

پس این خدا مهربان نیست برای اینکه اینها هیچکدام نه پیشا پیش درخواست کرده اند که آقا ما را بیاور به این دنیا، نه برایش نامه ای نوشته اند. نه هیچی. آورده اینجوری هم درست میکند، اگر بخواهیم از دید خدا بگیریمش. اما زرتشت بزرگوار این آموزگار ایرانی با یک جمله حل کرده قضیه را و می گوید «به نام خداوند جان و خرد». خدایی که جان را میدهد، خرد را هم در کنارش می گذارد و انسان با آن خرد میتواند جان را سعادتمند کند. و انسان هایی که از فرهنگ و خرد دور مانده اند همواره این گرفتاری ها را داشته اند.

اما مهربان و بخشاینده نیست. مهربان نبودنش یکی دلیلش همین. مهربانی هنگامی است که از سوی کسی که شما به او میگویید خدا و آفریننده که همچنان که مثلا به مردم سوئد، مردم انگلستان کفایندگی هایی داده و بی نیازشان کرده خب این ۱۷-۱۸ میلیون و بیشتر، میلیون ها، حالا من بخش آفریقا را میگویم. شما فکر میکنید در آنجایی که به اینصورت نیستند در این قاره ی سیاه از آنهای دیگر وضعشان بهتر است؟ و آنهایی که مثلا حتی حکومت دارند مثل سودان وضعش بهتر است؟ در خود مصر وضعش بهتر نیست، در منطقه ی پشت خان الخلیل مصر، در منطقه ی پشت اظهر، در منطقه ی بطنیه قاهره، این شهر ۱۴-۱۵ میلیونی، میلیون ها آدم رو میبینید وضعش از آن آفریقایی بدتر است. دست دخترش را میگیرد و با ۱۰۰ گینه ی مصری، ۵۰۰ گینه ی مصری او را می فروشد. ۵۰۰ گینه ی مصری ۱۰۰ پوند انگلیسی هم نمیشود. پس بنابراین این که میگویند الرحمن و الرحیم به هیچ وجه این رو ندارد و دلیلی ندارد اگر کسی مهربان باشد و پدر خانواده باشد مهربان باشد بعد یک عده را بی رویه مثل سوئد و فرانسه و انگلستان و فرضا بگوییم بخش اروپایی بکند. یک عده را اسلام برایش بیاورد، بدبختش کند مثل ایران و ملت های جهان اسلام یک عده را همینجوری نه اسلام نه بی اسلام، هم بی اسلام هم با اسلام به مصیبت بزرگ قاره آفریقا مبتلا بکند پس این اصلا مهربان بودن نیست این مخلوق. بخشنده نبودنش هم که خیلی روشن است. اگر بخشنده بود که این همه میلیون ها گرسنه در سطح کره زمین ول نبود. این همه خیابان خواب در کوچه بازار کشور ما مثل ایرانی که پر از سرمایه است آن زیرش که نمی آمد دراکولا های اسلامی را سوار گردن ملت ما بکند که ما بچه هایمان در خیابان، اخیرا هم عکس هایی به دست ما رسید که توی گورستان ها هم میخوابند. زنهای تن فروش. این همه معتاد نیازمند، این همه یتیم، این همه گرفتاری در جامعه بوجود نمی آمد. آن هم تازه جوامعی که پولدار هستند. بنابراین به هیچ وجه مهربان و بخشاینده نیست. بخشاینده نیستنش هم به همین دلیل نگاه کنید این همه بدبخت و مصیبت زده. اگر او بخشاینده بود که مصیبت زده ای باقی نمیماند.

این راجع به بسم الله الرحمن الرحیم که از همینجا کتاب می رود زیر سؤال. البته نه زیر سؤال، بلکه پوچی. و بطلانش یک ضربدر قرمز رویش میخورد.

الحمد لله رب العالمین. سپاس ویژه ی الله رب العالمین.

یعنی اینجا الله یک موجود خودخواهی است که فقط باید جلویش هی دولا راست شویم. هیچ نیازی هم بهش ندارد. هیچ. من نمی فهمم چرا به شیر نمیگوید حمد الله کن چرا به پلنگ نمیگوید حمد الله کن. چرا به زرافه با آن درازی اش نمیگوید حمد الله کن. فقط این آدم، این مخلوق دوپایی که از راه بعضی از مدارک مغزی می تواند سر دیگری کلاه بگذارد باید بیاید این را الم کند و بیاید زیر این حمد الله بخواهد این ملت های جهان را به نابودی بکشد مثلا این کسی که کارگردان فلک زده هلندی را کشت.
الرحمن الرحیم. مهربان و بخشاینده

الرحمن الرحیم که پیرامونش بحث کردیم. مهربان و بخشاینده نیست به هیچ وجه، جهان دارد فریاد میزند، تضادهایی که در جامعه ی بشری دیده میشود دارد فریاد میزند که به هیچ وجه مهربان نیست و به هیچ وجه هم بخشاینده نیست.
مالک یوم الدین. صاحب روز قیامت.

از اینجا باجگیری را شروع میکند. روز قیامت برای این است که بشر را از آن بترساند. وادار بکند که این بشر کشیده بشود به، شمشیر بگیرد دستش و به خاطر آن قیامت که دچار شکنجه نشود بیاید در این دنیا خودش را گرفتار شکنجه های دنیوی کند.

ایاک نعبد ما فقط تو را میپرستیم،

ببینید اینجا هنوز کتاب آغاز نشده، تمام این گفته ها گفته الله نیست و میگویند که آیه است و از طرف الله آمده. وقتی میگوید ایاک نعبد یعنی من تو را می پرستم پس او نیست که این حرف را میزند. یعنی الله نیست. یک آدمی است آمده نشسته و این حرف را به او میزند. آقا ایاک نعبد. ایاک یعنی تو را. نعبدُ تو را میپرستیم. وقتی میگوید تو را، الله که به من بشر که نمیگوید تو را میپرستم. یک بشری است که به الله میگوید. پس این حرف، حرف بشر است. یعنی آیه (به معنی نشانه خدا) نیست. و هیچ دلیلی هم نیست که انسان او را بپرستد. اصلا او نیازی ندارد که کسی او را بپرستد.
و ایاک نستعین. از تو یاری میجوییم.

این ایاک نستعین یک واژه ای است برای ملت های عقب افتاده. یعنی از تو یاری میجوییم. استعانه یعنی یاری; همیاری; دستگیری. از تو یاری و دستگیری می خواهیم. ملت های پیشرفته جهان این را به کار نمی برند. می گویند ما باید کار کنیم حقوقمان را بگیریم. اما در جهان اسلام میگویند ایاک نستعین می ایستم تا تو من رو کمک کنی نان بخورم، بچرم، برم، بخوابم، همه این کارها و این یکی از بی مایه ترین چیزهایی است که انسان رو به اصطلاح آن اعتماد به نفسش را شما بگیرید که خودش می تواند این کار را بکند، ففط یک جایی را بگذاری بگویی که آقا از تو یاری میخواهم. من خودم هیچ کاره‌ای نیستم. این در واقع میشود گفت از نظر منطق آفرینش و از نظر به اصطلاح نیروی تحرکی انسانی این واژه دشمن آدمیت است. که ایاک نعبد و ایاک نستعین. خودش مطرح نیست این انسان. در حالی که  وقتی ادیسون آمد و برق را اختراع کرد، هرگز فکر نمیکرد که باید او بهش یاد دهد. نشست و خودش فکر کرد و خودش فرمول کار خودش را پیدا کرد و این کار را کرد. و دیگر بزرگان جهان. اما در جامعه اسلامی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی همه چیز را می آورد می چسباند به یک جایی که – حالا چرا برای کسی که این حرف ها را میزند می خواهد بگوید که من فرستاده ی این الله هستم حالا من وکیلم. بیاید پیش من. من می خواهم جهان گشایی کنم.

و تازه ایاک نعبد و ایاک نستعین این آیه ی الله نیست که گفته باشد. این را یک آدمی دارد به الله میگوید. من تو را عبادت میکنم و از تو یاری میخواهم. اگر سخن الله بود میبایست میگفت ایای تعبد و ایای تستعین من را عبادت کنید و از من هم یاری بجویید. اما اینجا میگوید ایاک نعبد، ایاک یعنی تو را. خدا که من را نمی پرستد، من باید خدا را بپرستم. وقتی می گوید ایاک یعنی تو را. تو را میپرستم و از تو هم یاری میخواهم. پس این آیه نیست. زیرا که الله به من بشر نمیگوید تو را میپرستم و از تو یاری می خواهم. وقتی من بشر این را میگویم این آیه نیست. این حرف یک انسان است.
اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت کن.

من دارم به یک نفر میگویم آقا من را به راه راست هدایت کن. باز این که حرف من است، حرف الله نیست. ما را به راه راست هدایت کن. باز این حرف یک انسان است. به او میگوید آقا ما را به راه راست هدایت کن.
صراط الذین انعمت علیهم.

این خیلی جالب است یعنی این الله را به گونه ای میبیند که دو دسته تشکیل داده یک دسته را خودش دوست دارد که بهشان انعمت علیهم باشد. یعنی نعمت بهشان داده باشد. یعنی خوبشان کرده باشد. غیرالمغضوب علیهم و لاالضالین. غیر آنهایی که تو مورد خشم قرارشان دادی. و نه آنهایی که گمراه هستند. یعنی این الله اتوماتیک پیش از آنکه دهان را باز کند گروه هایی را مورد خشم قرار داده و گروه هایی را گمراه کرده. صراط الذین انعمت علیهم یعنی من را به آن راهی ببر که تو با آنها مهربانی. فورا میگوید این الله دو دسته تشکیل داده یک دسته مهربان و انعمت علیهم هستند، نعمت بهشان دادی و یک دسته هستش که غیر المغضوب علیهم، غیر آنهایی که بهشان خشم کردی. هیچ دلیلی هم ندارد یک دسته ای را بهشان خشم کرده باشد. من را در مسیر آنها قرار نده. در راه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین و نه گمراهان که هم آنهایی که مورد غضب هستند و هم آنهایی که گمراهند خود این الله میگوید درست کرده. چه الله بی سرو تهی. بعد هم میگوید که این کتاب الله است. ولی تمام این فاتحه اگر بخواهیم بگوییم از الله آمده، نیست. دانه دانه اش نشان دهنده ی این است که یک آدمی با الله صحبت میکند. هیچ آن چیزی نیست که از الله به آدم آمده باشد. یک آدمی می گوید که من الحمد لله رب العالمین، سپاس میگویم خدای جهانیان را، مهربان و بخشنده که نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را عبادت می کنیم و از تو یاری می خواهیم، اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، راه آنهایی که بهشان نعمت دادی، نه آن کسانی که بهشان غضبت گرفت و گمراهشان کردی یعنی این ارباب خشمش به هرکسی میرسد گمراهش میکند و دو دسته آدم را خودش از بیخ و بن درست کرده و مصیبت آفرینش را با این دو دسته روز به روز اضافه هم کرده و دارد میکند

 

 

مشاهده در کانال یوتیوب

دانلود با کیفیت بالاتر

فایل آوایی این برنامه

[1]

دانلود ار سرور مدیافایر flv

دانلود ار سرور مدیافایر mp3

14 دیدگاه ها

 1. سلام اقا دارم تو ايران ميپوسم هيچ ازا دي بيا ني نيست.چند روز پيش انتقاد كردم ا ط ل ا ع ات زنگ زده تهديد ميكنه. ميخام از ايران خا رج شم كمكم كنيد.

 2. با سلام
  بنظر من شما درست و هم اشتباه فکر میکنید. خدا مهربان نیست و رحمان و رحیم جزو صفات انسانی هستند. خدا وند ظالم و بد کار هم نیست و این صفات جزو صفات و رفتار های انسانی هستند. خدا آن آدم بزرگه که زورش به همه انسانها میرسه نسیت. درک و تصور او امکان پذیر نیست. خدا از این جهت مهربان است که وقتی توجه خودتو بهش میبری رحمانیت و رحیمیت را در وجود خودت ایجاد میکنی و از این جهت صداش میزنی مهربان و رحمان و رحیم. مانند کسی که شکر می خورد و به شکر میگه شیرین ولی در واقع شکر تنها یک مولکول شیمیایی هست که بخاطر ساختار فیزیولوژیک بدن انسان از خوردنش حس شیرینی می کند. آنچه شما توصیف کردی خدا نیست بلکه خدای ساخته ذهن خودتون هست. ای کاش میشد علم واقعی را در کل دنیا گسترش داد.
  م ح
  دانشجوی دکتری مهندسی
  دانشگاه ماساچوست

 3. Ourang Aabrang

  درود به نویسنده
  سبز و خرم باشید

 4. da dorod behtarin rah ro mirid .sepas hame iranian bar shoma

 5. کاری به اهداف نویسنده ندارم .اما در نگاه مختصر خودم احساس تابوشکنی خرد گرایی و دگراندیشی از طرح این گونه که خارج از حب بغض به موضوع سبب تظارب آرا میشود به نظر حقییر جایش خالی ولازم است.پس موفق باشید.

 6. اقای نویسنده … میدونی ..مهربونی خدا کجاست ؟؟؟؟؟؟ مهربونی خدا همینه که تو با بدن سالم نشستی داری اینجا اراجیف مینوسی … مهربونی خدا اونجاست که یه جفت چشم سالم داری .. مهربون خدا اونجاس که با نقص عضو به دنیا نیومدی…. و هزارتا مهربونی دیگه……. اون جماعتی هم که دارن تو فقر بدبختی زندگی میکنن مقصر خودشونن نه خدا ..خ دا میگه سر نوشت هیچ ملتی رو عوض نمیکنه مگر خودشون بخوان …. اون جماعت معلول و گرسنه ی افریقا هم دارن چوب بی ارزگی خودشونو میخورن …..

  پاسخ:
  گرچه این نوشته شما خود مایه شرمندگی اسلام است، اما برای شما هم که سخت میفهمید بپرسیم:
  در مورد بخش اول منظورتان این است که الله شما (و نه خداوند) برای اینکه ثابت کند مهربان است لطف کرده و ما را کور و مریض و ناقص به دنیا نمیآورد؟

  در مورد بخش دوم ادعای شما، اول بفرماییند کجای این آیه و یا حتی سر تا سر این کتاب بی محتوا چنین چیزی گفته شده است؟

 7. به نام خداوند توبه پذیر

  شما مگر هدفتان سرنگونی حکومت فعلی ایران و بناکردن حکومت شاهنشاهی نیست ؟! مگر طرفدار محمدرضا شاه و حکومتش نیستید؟ پس چرا دارید با اسلام و مسلمین ستیز می کنید؟! همه شاهان ایران شیعه بودند و پیرو اسلام و شاهان پهلوی نیز مسلمان بودند!
  در عقاید خود تجدید نظر کنید چراکه 99 درصد مردم ایران مسلمانند و قطعا شما در بین آنان طرفدارانی پیدا نخواهید کرد.

  پاسخ:
  پادشاه آریامهر و پدرش رضا شاه مجبور به تظاهر به اسلام داری بودند، اما اتفاقا تنها سیاستمداران ضد اسلام هم این دو پادشاه بودند که زنان را آزاد کردند و انقلابات سفید تیشه به ریشه اسلام و آخوند زدند. به همین دلیل هم ما آنها را تنها پادشاهان ایران ساز میدانیم که با استفاده از اخیارات «سلطان» به ایرانیت خدمت کردند. در باره بقیه خلیفه ها و سلطانها در این ۱۴۰۰ سال البته شما حق دارید. آنها یا خود مسلمانان کثیف بودند و یا در خدمت اسلام کمر بسته بودند. اما دیگر آن دوران به پایان رسیده است. امروز انجمن پادشاهی اراده کرده است که ریشه اسلام را از آریا بوم برای همیشه برکند و در این راه نیز موفق بوده است. شما نگران ما نباشید. هم این که صدای شیون شما نیز به سایت ما کشیده شده است نشان دهنده این است که ما در کارمان موفق هستیم. اتفاقا ۹۹ درصد مردم ایران ضد اسلام هستند و نه ضد آخوند. به هم این دلیل هم این همه زور برای نگه داشتن ایرانیان در خواب به کار برده میشود.

 8. درود

  شخصی به اسم علی ادعای مناظره کرده. من خودم به عنوان یک آریایی و منتقد قران با ایشان مناظره می کنم

 9. با درود فراوان

  عالی عالی عالی

  پاینده ایران

 10. با سلام
  بنده استاد حوزه و دانشگاه هستم پیشنهاد مناظره دارم با چت صوتی یا تصویری
  در صورتی که قول بدید فایل اون رو برای قضاوت مردم در سایتتون بذارید

  پاسخ:
  شما چگونه استادی هستید که دست کم یک اسم و یا نشانه ندارید.
  باشه حاج آقا علی. هر گاه شما با اسم و رسم خودتان را معرفی کردید حتم بدانید که ما دعوتتان را رد نمیکنیم و مناظره مستقیم از رادیو تندر نیز به صورت زنده پخش خواهد شد.

  لازم به یادآوری هست که افراد بزرگتر از شما (مانند رفسنجانی و شیخ مفعول خامنه ای) از مناظره با ما فرار کردند.

  به اینجا نگاه کن:

 11. درود بر شما و سپاسگزارم از این همه کوشش و خستگی ناپذیری تان.
  بسیار والا و زیبا نوشته و گفته اید.
  دست مریزاد.
  نابود باد دین تازی و تازی نامه اش.

 12. خمینی گفت خدا دشمنان اسلام و ایران رو از احمق ها قرار داده حالا منظورش رو فهمیدم.

  پاسخ:
  آقای وحید. مثل اینکه مانند همه مسلمانان گیر کرده ای و نمیدانی چه بگویی. اگر یک مقدار بیشتر در این سایت بمانی زبانت باز میشود.

 13. آخه احمق کودن نفهم(جواب دادن ب شیوه و اخلاق شما)کی بهت دندون داده تا بخوری اگه بهترین غذاها جلوت باشه ولی دندون نداشته باشی ب چ درد میخوره.و در ضمن شما نمیخواد وکیل مدافع مردم آفریقا باشی ما مسلمانان زندگی نا چیز دنیا رو ب مشتی پول نمیفروشیم آقای منوچهری.وشک نکن ما برایتان آرزوی هدایت میکنیم اگر هدایت شدید وگرنه دعا میکنیم خداوند صمیع و علیم مکر و نیرنگتان را ب خودتان باز گرداند.و جهان را بدون چشم تصور کن تا بفهمی خالق هستی مهربان هست و این شماید که چشمانتان را حجابی قرار داده اید

 14. درود بسیار عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *